Geactualiseerd besluit administratieve, facturerings- en andere verplichtingen voor OB

De staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw besluit inzake administratieve, facturerings- en andere verplichtingen voor de omzetbelasting gepubliceerd. In het nieuwe beleidsbesluit wordt onder meer beschreven wanneer het is toegestaan dat prestaties van meerdere ondernemers op één factuur worden vermeld.

Prestaties meerdere ondernemers op één factuur

Naast tekstuele wijzigingen beschrijft het nieuwe onderdeel 3.2.3.1 wanneer het is toegestaan dat prestaties van meerdere ondernemers op één factuur worden vermeld. Ook onderdeel 3.2.4 is aangepast. Goedgekeurd wordt dat de transactieoverzichten van reizen die met gebruikmaking van een OV-chipkaart zijn gemaakt, worden aangemerkt als een vervoerbewijs als bedoeld in artikel 33, eerste lid, onderdeel a, van de beschikking.

BTW-behandeling boedelbijdrage

In onderdeel 3.3.7 is verduidelijkt dat uit Europese jurisprudentie volgt dat het recht op aftrek niet mag worden geweigerd met als enige reden dat een factuur niet voldoet aan de formele vereisten. Daarbij wordt verwezen naar de arresten van het HvJ EU van 15 september 2016, nr. C-516/14, zaak Barlis 06 en nr. C-518/14, zaak Senatex. De goedkeuring in onderdeel 3.3.7 is hierdoor overbodig en wordt ingetrokken. Tenslotte wordt in het nieuwe onderdeel 3.3.8.4 uitleg gegeven over de BTW-behandeling van de boedelbijdrage. In onderdeel 5 is aangepast dat met ingang van 1 januari 2016 de drempel voor een maandelijkse opgaaf ICL is verlaagd naar € 50.000.

Het besluit vervangt het besluit van 6 december 2014, nr. BLKB2014/704M en gaat per 20 oktober 2017 in.