FiscContact ‘Fiscale eenheid in de Vpb? Moet je je ongerust maken?’

Je hebt ongetwijfeld in de media gelezen dat er een belangwekkende uitspraak van het Europese Hof van Justitie is geweest die mogelijk grote gevolgen heeft voor bedrijven met een fiscale eenheid in Nederland. Inmiddels is deze uitspraak vertaalt in een wetsvoorstel, waarin de Nederlandse Wet op de vennootschapsbelasting wordt aangepast.

Wat is er aan de hand?

In het kort komt het er op neer dat in sommige situaties Nederlandse concerns binnen een fiscale eenheid gunstiger worden belast dan grensoverschrijdende concerns. Nederlandse concerns binnen een fiscale eenheid hebben geen last van bepaalde renteaftrekbeperkingen waar grensoverschrijdende concerns wel last van hebben. Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs geoordeeld dat deze verschillende behandeling ongerechtvaardigde discriminatie vormt. Dat betekent dat Nederland zijn wetgeving moet aanpassen. Nederland doet dat met een spoedreparatie in de Wet op de vennootschapsbelasting, die terugwerkt naar 25 oktober 2017.

Wat zijn de gevolgen van deze spoedreparatie?

In zeer uitzonderlijke gevallen kan het na de reparatie zo zijn dat bij interne geldleningen binnen een fiscale eenheid een rentebate wel wordt belast, terwijl de daarmee corresponderende betaalde rente niet aftrekbaar is. Dit speelt alleen bij interne geldleningen (binnen de fiscale eenheid) die verband houden met bepaalde rechtshandelingen, zoals een schuldig gebleven dividenduitkering, teruggaaf van kapitaal of kapitaalstorting. Ook interne geldleningen ontstaan door verhanging van vennootschappen binnen de fiscale eenheid kunnen mogelijk door de spoedreparatie worden getroffen.

Gevolgen voor jouw bedrijf?

Voor zover wij kunnen nagaan hebben zich binnen jouw fiscale eenheid dergelijke rechtshandelingen niet voorgedaan, zodat je ook geen last zult hebben van de spoedmaatregelen. Mocht overigens wel één van dergelijke rechtshandelingen bij jouw bedrijf hebben plaatsgevonden en er in verband hiermee een interne geldlening is in uw fiscale eenheid, dan wil dat nog niet zeggen dat jouw fiscale eenheid persé wordt getroffen. Er kunnen bij jou ontlastende omstandigheden aanwezig zijn, waardoor je toch niet met de gevolgen van de spoedmaatregelen te maken krijgt. Een eventuele oplossing is overigens vaak ook simpel. Een interne lening binnen de fiscale eenheid kan meestal eenvoudig worden weggewerkt door een dividenduitkering of een kapitaalstorting.

Contact

Wij vertrouwen erop dat we je met deze brief voldoende hebben geïnformeerd over de uitspraak van het Europese Hof en de spoedmaatregelen die daarvan het gevolg zijn, zodat je je geen zorgen (meer) hoeft te maken. Mocht je toch menen dat de hiervoor besproken rechtshandelingen wel hebben plaatsgevonden binnen jouw fiscale eenheid, neem dan contact met ons op. Wij controleren of de spoedmaatregelen gevolgen hebben voor jouw bedrijf en zoeken een passende oplossing.