Fiscale wijzigingen 2019

Inkomstenbelasting

 1. Tarief box 1 beperkt tot twee schijven Vanaf 2021 worden de tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting beperkt tot twee schijven; een basistarief van 37,05% en een toptarief van 49,5% voor inkomen meer dan € 68.507.
 2. Eigenwoningforfait verlaagd Het eigenwoningforfait voor woningen van meer dan € 75.000 wordt verlaagd naar 0,65% per 1 januari 2019. Daarna wordt het eigenwoningforfait stapsgewijs verlaagd naar 0,45% tot en met 2023. Het eigenwoningforfait voor woningen van meer dan € 1.060.000 blijft 2,35%.
 3. Hypotheekrenteaftrek wordt afgebouwd De hypotheekrenteaftrek wordt verder afgebouwd tot 49% in 2019. Vanaf 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd in vier stappen van drie procentpunt naar 37,05% in 2023. Dit zorgt voor de volgende percentages: 46% in 2020, 43% in 2021, 40% in 2022 en 37,05% in 2023.
 4. Ondernemersaftrek afgebouwd Ook voor het aftrektarief van de ondernemersaftrek geldt de afbouw vanaf 2020 in vier stappen van drie procentpunt naar 37,05% in 2023. De ondernemersaftrek bestaat uit de zelfstandigenaftrek, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en de stakingsaftrek.
 5. Investeringsregelingen verlengd De energie-investeringsaftrek (EIA), de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) en de milieu-investeringsaftrek (MIA) worden voor een periode van vijf jaar verlengd. Dit betekent dat de faciliteiten van de EIA, MIA en VAMIL ten minste tot 1 januari 2024 blijven. Wel wordt het aftrekpercentage voor de EIA verlaagd van 54,5% naar 45% in 2019.
 6. Aftrek Studiekosten vervangen De fiscale aftrekpost voor studiekosten wordt per 2020 vervangen door een individuele leerrekening voor alle Nederlanders die een startkwalificatie hebben behaald.
 7. Monumentenaftrek vervangen De monumentenaftrek wordt vervangen door een subsidieregeling voor de instandhouding van rijksmonumenten met een woonfunctie.
 8. Tarief box 2 gaat omhoog Het box 2-tarief gaat gefaseerd omhoog van 25% naar 26,25% in 2020 en 26,9% in 2021.
 9. Verliesverrekening box 2 wordt verkort De voorwaartse verrekening van verliezen in box 2 wordt verkort van negen naar zes jaar per 1 januari 2019.
 10. Wijzigingen Box 3 Het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd tot € 30.360 per persoon. Het forfaitaire rendement van de vermogensschijven wijzigt naar 1,94%, 4,45% en 5,60%.

Vennootschapsbelasting

 1. Lagere tarieven vennootschapsbelasting De tarieven in de vennootschapsbelasting gaan omlaag. Het tarief voor winsten tot € 200.000 zakt tot 15% in 2021. Het toptarief voor winsten boven de € 200.000 daalt naar 20,5% in 2021.
 2. Meer afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk Indien u per jaar meer dan € 350.000 aan kosten maakt voor activiteiten op innovatief gebied, krijgt u meer afdrachtvermindering. Het percentage van 14% wordt vanaf 2020 verhoogd naar 16%.
 3. Kleine ondernemersregeling in btw aangepast De kleine ondernemersregeling (KOR) in de btw wordt per 2020 vereenvoudigd. Bij een jaaromzet van € 20.000 of minder kan per 2020 gekozen worden voor een vrijstelling voor de btw. Deze regeling gaat ook gelden voor stichtingen, verenigingen en BV’s. Onder de KOR vermeldt u als ondernemer geen btw meer op facturen, hoeft u geen aangifte btw meer te doen, maar kunt u ook geen btw op inkomende facturen meer aftrekken.