Financiële voordelen voor werkgevers

Bent u als ondernemer op zoek naar een nieuw personeelslid. Wellicht zijn er dan financiële voordelen te behalen. Met name als u van plan bent om een medewerker in dienst die een bepaalde leeftijd heeft en/of vanuit een uitkering weer aan de slag gaat.

  • Mobiliteitsbonus

U kunt gedurende maximaal 3 jaren een korting krijgen van maximaal € 7000 op uw sociale premies. De regeling is van toepassing als u:
· Een oudere werknemer van 50 jaar of ouder met een uitkering in dienst neemt;
· Een arbeidsgehandicapte in dienst neemt;
· Een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst houdt

  • Proefplaatsing

Tijdens een proefplaatsing kunt u onderzoeken of een werkzoekende inderdaad geschikt is voor de functie. De proefplaatsing is in principe niet meer dan twee maanden. In uitzonderlijke gevallen is verlenging mogelijk, deze kan oplopen tot een totale periode van zes maanden. Voorwaarde is dat u de bedoeling heeft om de werknemer na de proefplaatsing voor minimaal zes maanden in dienst te nemen.

  • Scholingsvoucher ouderen

Wilt u een werknemer van 50 jaar of ouder in dienst nemen, maar heeft hij een opleiding nodig om de functie te kunnen uitvoeren? Dan kunt u voor de kosten van deze opleiding een scholingsvoucher aanvragen. De subsidie is maximaal € 1000 (incl. Btw).

  • Premiekorting jongeren

Als u een jongere tussen de 18 en 27 jaar in dienst neemt die een WW- of bijstandsuitkering heeft en die u minimaal een halfjaarcontract voor minimaal 32 uur per week heeft gegeven. De korting is maximaal € 3500 op uw sociale premies per jaar. De regeling is tijdelijk en duurt tot 1 januari 2016.

  • Jongerenvoucher

Als u een jongere in dienst neemt, ouder dan 17 en jonger dan 28 jaar, woonachtig in de provincie Fryslân en ingeschreven bij UWV als werkzoekend kunt u een voucher met een waarde van € 2500.
· Arbeidsovereenkomst van tenminste ½ jaar met intentie tot verlening bij goed functioneren;
· Periode tot en met december 2014 of eerder als alle vouchers vergeven zijn;
· Maximaal 10 jongerenvouchers per werkgever.

  • Scholingsvoucher jongeren

Als u een jongere ouder dan 17 en jonger dan 28 jaar, woonachtig in de provincie Fryslân en bij UWV ingeschreven als werkzoekend een baan, (leer) werkplek, stageovereenkomst of proefplaatsing aanbiedt, kunt u een Scholingsvoucher van maximaal
€ 750 ontvangen als er een branchegerichte opleiding gevolgd wordt. Max. 5 scholingsvouchers per werkgever.

  • Subsidieregeling Praktijkleren

Doelen: Stimuleren aanbieden van leerwerkplaatsen en tegemoetkoming in kosten voor werkgevers die opleiden.
· MBO BBL
· HBO duaal of deeltijd (techniek, landbouw en natuurlijke omgeving)
· VMBO leer-werktrajecten
· Promovendi of technologisch ontwerper i.o.
Subsidiebedrag € 2700 per volledig studiejaar.

Wilt u meer weten welke regelingen er voor u interessant zijn, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.