€ 100.000 subsidie voor elke medisch specialist die in loondienst gaat

De minister van VWS geeft € 100.000 subsidie aan elke medisch specialist die vanaf 2015 zijn onderneming staakt en in loondienst gaat werken bij het ziekenhuis. Dit is bedoeld om de overstap naar loondienst aantrekkelijker te maken. De subsidie komt bovenop een eventuele vergoeding van het ziekenhuis. De belangrijkste voorwaarde is dat de arts nog vijf jaar in loondienst moet blijven werken. Dit staat in de ‘Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg’. Maar is deze subsidie belast?
Het besluit van VWS rept met geen woord over de belastingheffing over de subsidie. In beginsel zijn er drie opties voor de belastingheffing:

1. Is de subsidie voor de overgang naar loondienst een soort (immateriële) schadevergoeding die de overheid betaalt voor het verlies van de status van ondernemer? In dat geval is de subsidie belastingvrij;

2. Is de subsidie een afkoopsom voor de goodwill? Dan is deze belast als stakingswinst;

3. Is de subsidie tekengeld dat wordt ontvangen vanwege de indiensttreding? De subsidie wordt dan aangemerkt als ‘loon van derden’.

De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit*) aangegeven te kiezen voor optie 2 en keurt goed dat de vergoeding pas belast wordt op het moment dat deze wordt ontvangen.

 

*) Wilt u meer weten over dit besluit, neem dan contact op met onze medewerkers die gespecialiseerd zijn in de medische sector. Zij helpen u graag verder in uw specifieke situatie.