Derivatencommissie: ‘Afronding herstelkader december 2016’

Het herstelkader dat zal bepalen hoe mkb’ers worden gecompenseerd voor schade die is ontstaan door de verkoop van derivatencontracten, zal naar verwachting medio december 2016 klaar zijn.

Dat meldt de Derivatencommissie, de commissie van deskundigen (Ben Knüppe, Theo Kocken en Rutger Schimmelpenninck) die door minister Dijsselbloem op advies van de AFM in maart 2016 werd samengesteld en de opdracht kreeg om het herstelkader te maken. Begin juli is het herstelkader al gepresenteerd, maar in de periode juli – november 2016 heeft de commissie contact gehad met banken, klantvertegenwoordigers, externe dossierbeoordelaars en de AFM om het herstelkader te verduidelijken.

“De contacten met betrokkenen en de vragen zijn erop gericht om het herstelkader te verduidelijken en de uitvoering van het herstelkader in het belang van de klant zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Inmiddels verwacht de derivatencommissie dat het herstelkader medio december 2016 kan worden afgerond. Dit is later dan in juli voorzien, maar is nodig om tot een goed uitvoerbaar herstelkader te komen”, aldus de commissie.

De derivatencommissie benadrukt dat in de pilot-fase de uitleg en de uitvoering van het herstelkader centraal staan – de centrale uitgangspunten van het herstelkader staan niet ter discussie. De derivatencommissie streeft ernaar het herstelkader zodanig uit te werken en van bijlagen (met onder meer voorbeeldberekeningen) te voorzien dat dit eenduidig kan worden uitgevoerd.