Compensatieregeling ZEZ bevallen vrouwelijke zelfstandigen

Het UWV moet vrouwelijke zelfstandigen en beroepsbeoefenaren compenseren, die zijn bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008. Toen bestond er namelijk – ten onrechte – geen regeling voor zwangerschaps- en bevallingsuitkeringen voor vrouwen die anders werkten dan in loondienst. De minister van SZW liet de Tweede Kamer op 17 oktober 2017 weten een gemiddelde compensatie voor ogen te hebben van 90% van het wettelijk minimumloon per dag over 2017 (inclusief vakantiegeld) tot ongeveer € 5.600 bruto per persoon. Ook kondigde hij een ministeriële regeling aan. Hij streeft ernaar deze nog in maart te publiceren, en de aanvraagtermijn voor de compensatie bij het UWV te openen op 15 mei 2018.

De minister van SZW antwoordde op 8 maart 2018 op Kamervragen over dit onderwerp. De aanvraagtermijn voor de compensatie bij het UWV wordt in principe afgebakend van 15 mei 2018 tot 1 oktober 2018. Deze compensatie kan onder meer gevolgen hebben voor toeslagen. Om die reden heeft de minister ervoor gekozen om de compensatie door het UWV te laten betalen in het eerste kwartaal van 2019.

Vanaf 15 mei 2018 kunnen vrouwelijke zelfstandigen en beroepsbeoefenaren die zijn bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 een aanvraagformulier downloaden via de website van het UWV om de compensatie aan te vragen. De aanvraag moet het UWV uiterlijk op 30 september 2018 hebben ontvangen. Is de aanvraag op dat moment niet binnen, dan neemt het UWV deze niet meer in behandeling (www.uwv.nl/particulieren).