Compensatieregeling eHerkenning Belastingdienst

Heeft u het Belastingdienst eH3-inlogmiddel aangeschaft om aangifte te doen via Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBD-Z), het nieuwe portaal voor ondernemers? Of heeft u een bestaand eHerkenningsmiddel omgezet naar het Belastingdienst eH3-inlogmiddel? Dan kunt u straks via de ‘Compensatieregeling eHerkenning Belastingdienst’ een compensatie aanvragen van € 24,20 inclusief btw per jaar.

Het is nog niet mogelijk om een aanvraag in te dienen. We treffen voorbereidingen voor de regeling. Op dit moment verwachten we dat u de vergoeding in de loop van september online kunt aanvragen bij RVO.

Voor wie?

Alle organisaties die het speciale Belastingdienst eH3-inlogmiddel hebben aangeschaft, kunnen gebruikmaken van de regeling.

Uitzonderingen

  • Heeft u een eenmanszaak of bent u zzp’er? Dan kunt u geen gebruikmaken van de compensatieregeling. U kunt gratis belastingaangifte doen met DigiD.
  • Machtigt u een tussenpersoon (intermediair) om namens u de belastingaangifte te verzorgen? Dan zal de intermediair eHerkenning moeten aanschaffen. Deze kosten vallen niet onder de compensatieregeling.

Belastingdienst eH3-inlogmiddel

Met het specifieke Belastingdienst eH3-inlogmiddel kunt u uitsluitend:

  • inloggen bij Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBD-Z);
  • compensatie aanvragen via de compensatieregeling eHerkenning Belastingdienst. U kunt hiermee dus niet inloggen bij andere overheidsorganisaties.

U regelt het aanvragen van een eHerkenningsmiddel bij één van de erkende leveranciers.

Uw eHerkenningsmiddel omzetten

Heeft u al een eHerkenningsmiddel en gebruikt u deze alleen voor uw belastingaangifte? Dan kan uw leverancier deze omzetten naar het speciale ‘Belastingdienst eH3-inlogmiddel’. Hierna kunt u compensatie aanvragen.

eHerkenning aanschaffen niet mogelijk?

Moet uw organisatie loonaangifte of aangifte vennootschapsbelasting via Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBD-Z) doen maar kunt u zich niet bij de KVK inschrijven en daarom geen eHerkenning aanschaffen?

Dan moet u voorlopig aangifte doen via een softwarepakket of intermediair. Dit valt niet onder deze compensatieregeling maar ook dan heeft u recht op een vergoeding. Ondernemingen die in aanmerking komen voor deze vergoeding ontvangen binnenkort meer informatie van de Belastingdienst. RVO speelt hier verder geen rol in.

Compensatie op jaarbasis

De regeling loopt van september 2020 t/m juli 2022.

De regeling compenseert 1 Belastingdienst eH3-inlogmiddel per organisatie per jaar. U kunt tweemaal de compensatie aanvragen: van september 2020 tot en met augustus 2021 (1e jaar) en van september 2021 tot en met juli 2022 (2e jaar).

RVO betaalt de vergoeding van € 24,20 inclusief BTW rechtstreeks uit aan de ondernemer die kosten heeft gemaakt voor de aanschaf van het Belastingdienst eH3-inlogmiddel.

Het bedrag van de vergoeding is gebaseerd op de laagste prijs in de markt.

Meer informatie over de regeling

Voor meer informatie over de compensatieregeling bekijkt u de Kamerbrief.
Lees meer over eHerkenning op de website van de Belastingdienst.

Na publicatie in de Staatscourant, kunt u bij ons een aanvraag indienen. Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie.

Voorbehoud

De informatie op deze website is gebaseerd op de concept ‘Beleidsregel compensatie inloggen belastingaangifte’. De Beleidsregel is nog niet gepubliceerd in de Staatcourant en de inhoud hiervan kan nog wijzigen.