WIEG regeling

Lees hier hoe de WIEG-regeling per 1 juli 2020 wordt uitgebreid WIEG regeling (bron: NLwerkt voorjaar 2020)

Op 2 maart a.s. start de nieuwe digitale aangifteronde inkomstenbelasting 2019. In deze aangiftebrief vind je de meest in het oog springende zaken waarop je attent moet zijn bij de aangifte IB 2019. We richten ons op de wijzigingen uit de Belastingplannen 2019 en op enkele zaken waarop je ieder jaar extra alert moet zijn….

Lees verder

Werkgevers krijgen tot 1 april 2020 de tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie. Wat nu als een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege is overgegaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? In dat geval kan toch de lage WW-premie van toepassing zijn. De oorspronkelijke schriftelijke arbeidsovereenkomst moet dan…

Lees verder

Werkgevers krijgen tot 1 april 2020 de tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie. Dat laat minister Koolmees van Sociale Zaken weten in een brief over de administratieve vereisten van de WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract. De WW-premiedifferentiatie is onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die…

Lees verder

Scheiden vanaf 2020

Wat gaat er voor scheidingen vanaf 2020 veranderen? Hierbij de algemene regel met drie uitzonderingen: Scheiding vanaf 1 januari 2020 Voor scheidingen vanaf 2020 wordt de duur van de partneralimentatie teruggebracht tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Hierop zijn drie uitzonderingen waardoor de termijn langer kan…

Lees verder

Vanaf maart 2020 kunnen bedrijven subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up to date te houden. Het doel van deze regeling is om door middel van subsidie een bijdrage te leveren aan initiatieven in het mkb en specifiek grootbedrijven in de…

Lees verder

Checklist WAB

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een voorlichtingscampagne gestart om werkgevers en medewerkers te informeren over de WAB en alle veranderingen die hiermee gepaard gaan. Onderdeel van de campagne is een checklist voor werkgevers. WAB-checklist: wat je voor januari 2020 kunt doen 1. Bereid je voor op veranderende WW-premies Als werkgever betaal je vanaf…

Lees verder

Afschrijving bedrijfspand

Bij afschrijvingen op bedrijfspanden, moet u rekening houden met de zogeheten bodemwaarde. Voor gebouwen in eigen gebruik gold t/m 2018 een bodemwaarde van 50% van de WOZ-waarde van het pand. Voor gebouwen die bestemd waren voor de verhuur, gold een bodemwaarde van 100% van de WOZ-waarde. Vanaf 2019 geldt voor de vennootschapsbelasting, voor alle bedrijfsgebouwen…

Lees verder

Verlaging tarief vennootschapsbelasting De huidige stand van zaken met betrekking tot het tarief voor de vennootschapsbelasting. 2019 Belastbaar bedrag                 tarief 0 t/m € 200.000                     19% meerdere                                  25% 2020 Belastbaar bedrag                 tarief 0 t/m € 200.000                   16,5% meerdere                              22,55% 2021   Belastbaar bedrag                 tarief 0 t/m € 200.000           …

Lees verder