De NOW-regeling wordt vanaf 1 juli 2021 vrijwel ongewijzigd verlengd met een periode van drie maanden. NOW 4.0 zal dus lopen van 1 juli tot en met 30 september 2021. Net als bij NOW 3.0 zal het maximale vergoedingspercentage 85% zijn en de loonsomvrijstelling 10% van de loonsom. Ook blijft het minimale omzetverlies om voor…

Lees verder

Het kabinet heeft de BIK-regeling geheel en met terugwerkende kracht ingetrokken. Uit informeel overleg met de Europese Commissie – die de regeling nog moest goedkeuren – is namelijk gebleken dat de kans groot is dat de BIK-regeling zal worden aangemerkt als ongeoorloofde staatssteun. Omdat het kabinet wel graag investeringen wil blijven stimuleren, wordt de Awf-premie…

Lees verder

De tijdelijk naar 0,01% verlaagde invorderingsrente geldt tot en met 31 december 2021. Om het eerder afbetalen van de belastingschuld te stimuleren, wordt de invorderingsrente met ingang van 1 januari 2022 stapsgewijs verhoogd. Dan wordt het percentage vastgesteld op 1%. Op 1 juli 2022 wordt het verder verhoogd naar 2%. Vervolgens wordt het percentage met…

Lees verder

Om het eerder afbetalen van de belastingschuld te stimuleren, wordt de invorderingsrente met ingang van 1 januari 2022 stapsgewijs verhoogd. Tot einde van dit jaar bedraagt de invorderingsrente nog bijna nihil (0,01%). Met ingang van 1 januari 2022 wordt het percentage vastgesteld op 1%. Op 1 juli 2022 wordt het verder verhoogd naar 2%. Vervolgens…

Lees verder

Veel van de fiscale maatregelen die sinds de uitbraak van het coronavirus zijn ingevoerd om bedrijven en burgers te ondersteunen worden verlengd tot en met 30 september 2021. De Belastingdienst heeft op een rij gezet welke precies wel en niet. De volgende maatregelen worden verlengd tot 1 oktober 2021 versoepeling van administratieve verplichtingen voor de loonheffingen belastingregels…

Lees verder

Hierbij brengen wij de tweede editie van het FiscKwartaal(tje) 2021 uit. Het FiscKwartaal(tje) richt zich op tips voor ondernemers, de DGA, werknemers en werkgevers en overige tips. Of te wel voor ieder wat wils. Enkele onderwerpen uit deze editie zijn: TVL weer gewijzigd en verder verhoogd Nieuwe regels stichtingen en verengingen Aanvragen betalingsregeling NOW-terugbetalingen Uw woning…

Lees verder

Tot 1 juli 2021 kan er nog voor het eerst uitstel van betaling of verlenging van het uitstel worden aangevraagd wegens de voortdurende coronacrisis. Voor ondernemers die op basis van de oude regeling al verlenging van eerder verkregen uitstel hebben gekregen, loopt het uitstel automatisch door tot 1 juli 2021. De opgebouwde belastingschuld hoeft niet…

Lees verder

IB-ondernemers kunnen aanspraak maken op verschillende ondernemersfaciliteiten. Voor toepassing van sommige faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, moet aan het zogenoemde urencriterium worden voldaan. Aan dit urencriterium wordt voldaan als de ondernemer tenminste 1.225 uren per kalenderjaar besteedt aan zijn onderneming. Om te voorkomen dat ondernemers hun recht op deze faciliteiten verliezen, werden vorig jaar ondernemers in…

Lees verder

De tweede helft van juni opent de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q2 2021. Een regeling die u kan helpen in deze pittige coronatijd. Met deze e-mail informeren we u over de laatste stand van zaken en de belangrijkste veranderingen. Ruimere referentieperiodeTijdens de openstelling TVL Q1 2021 zagen we ondernemers die om verschillende redenen geen of…

Lees verder