Als een onderneming door de coronacrisis te maken heeft met een omzetdaling, dan mag je – zonder vooroverleg met de Belastingdienst – het gebruikelijk loon van de dga over 2020 en 2021 lager vaststellen. De exacte berekening kun je vinden op belastingdienst.nl. Bij de berekening van het gebruikelijk loon voor 2021 wordt de omzet over…

Lees verder

Per 1 juli a.s. wordt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht, waardoor de regels wijzigen voor het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen. Sommige regels zijn meteen van toepassing en leiden mogelijk tot toekomstige statutenwijzigingen, maar er zijn ook nieuwe mogelijkheden en regelingen. Ook de aansprakelijkheidsregels wijzigen. Het wettelijk bewijsvermoeden van…

Lees verder

Voor maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter geldt een gerichte vrijstelling. Hoe zit het precies? Als maaltijden meer dan 10 procent zakelijk zijn, gaat het om een maaltijd met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter (zakelijke maaltijd). In de volgende situaties is in elk geval sprake van een zakelijke maaltijd: als een werknemer…

Lees verder

Het subsidiepercentage van de TVL wordt verhoogd naar 100%. Deze verhoging wordt doorgevoerd vanaf het tweede kwartaal van 2021. Let op!De TVL-subsidie telt mee als inkomsten bij het omzetbegrip dat wordt gehanteerd binnen de NOW. Voor iedere euro extra TVL wordt daarom grofweg ongeveer 20 eurocent minder NOW uitgekeerd. Praktisch betekent dit dat de verhoging…

Lees verder

Met ingang van 1 januari 2021 is een nieuwe tijdelijke afdrachtvermindering ingevoerd: de afdrachtvermindering Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Uw klant kan deze afdrachtvermindering toepassen als hij inhoudingsplichtig is, in aanmerking komt voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en baangerelateerde investeringen doet. De BIK is een afdrachtvermindering voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen. Uw klant kan van de BIK gebruikmaken als hij voldoet aan…

Lees verder

Het bestuur van de NBA bereidt een brief aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor waarin een aantal knelpunten bij de controle van de NOW-aanvragen onder de aandacht worden gebracht. Volgens de beroepsorganisatie wordt onder anderen op onderdelen een te restrictieve uitleg van de regeling gehanteerd, ‘waardoor ondernemers niet de steun van de…

Lees verder

Heb jij cliënten die minimaal 1 jaar op hun btw-aangiften invullen dat zij niets hebben aan te geven, waardoor zij dus ook geen btw hebben betaald of teruggevraagd? De Belastingdienst stuurt hun dan ook dit jaar een brief. Daarin staat dat ervan wordt uitgegaan dat zij hun onderneming hebben gestaakt en er dus geen economische…

Lees verder

De vrije ruimte van de werkkostenregeling gaat ook voor het jaar 2021 tijdelijk omhoog naar 3% over de eerste € 400.000. Dit is onderdeel van de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket. Om werkgevers tegemoet te komen bij problemen vanwege de coronacrisis, verhoogt het demissionaire kabinet de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) van 1,7% naar…

Lees verder

Het bedrag dat belastingvrij aan een ander mag worden geschonken gaat in 2021 tijdelijk met € 1.000 omhoog. Dit is besloten vanwege de coronacrisis, meldt de Belastingdienst. Ook de schenkingsvrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen is met € 1.000 verhoogd. Voor de schenkbelasting gelden vrijstellingen: tot een bepaald bedrag is een schenking belastingvrij. De hoogte…

Lees verder