Btw vrijstelling chiropractor

ChiropractorHet lijkt er op dat de chiropractor toch weer van de btw-vrijstelling gebruik kan maken. De btw-vrijstelling voor (para)medische diensten is per 1 januari 2013 ingeperkt met als gevolg dat de chiropractor over zijn/haar diensten 21% omzetbelasting moest gaan berekenen. Onze wetgever had namelijk bedacht dat de vrijstelling alleen nog maar van toepassing mocht zijn voor die medische diensten die behoren tot het gebied van deskundigheid van de BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar. De BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar moet daarbij medische diensten verrichten die binnen zijn/haar BIG-opleiding vallen. De beroepsbeoefenaar die een bij de Wet BIG geregelde beroepsopleiding heeft voltooid, maar diensten verricht op basis van een niet BIG-gereguleerde opleiding komt sindsdien ook niet meer in aanmerking voor de btw-vrijstelling. Denk hierbij, naast de chiropractor, ook aan de acupuncturist en de osteopaat.

Als gevolg van een aantal uitspraken dit jaar (voor de liefhebbers, RBZWB:2015:3315 en HR:2015:744) heeft de belastingdienst de beroepsgroep NCA Chiropractoren laten weten dat de leden van de beroepsgroep, zowel niet BIG-geregistreerd als wel BIG-geregistreerd als fysiotherapeut, de vrijstelling mogen toepassen. Zij dienen dan wel een vaststellingsovereenkomst te hebben gesloten met de belastingdienst. Voor de relaties van ons kantoor hebben wij, tot het moment van het afsluiten van de vaststellingsovereenkomst, tegen elke aangifte btw bezwaar gemaakt en verwacht mag worden dat alle aangiften gedaan vanaf 1 januari 2013 teruggedraaid zullen gaan worden. De concrete afspraken hierover worden binnenkort gemaakt tussen de NCA en de belastingdienst.

Misschien niet overbodig om te vermelden maar een chiropractor kan nog steeds btw verschuldigd zijn ondanks de btw-vrijstelling. De btw-vrijstelling ziet namelijk niet toe op bijvoorbeeld de verkoop producten.

Dit doet mij denken aan het jaar 2008 toen diverse relaties van ons accountantskantoor te Leeuwarden forse teruggaven btw mochten ontvangen wegens onterecht afgedragen btw in de voorafgaande jaren. Ook toen hebben wij massaal bezwaar gemaakt tegen elke aangifte btw en met succes. Overbodig om te vermelden dat het nu ook weer zal gaan om behoorlijke bedragen. Leuker kunnen wij het niet maken.