BTW en ZZP-ers in de zorg

Lange tijd was onzeker hoe de diensten verricht door zzp-ers in de zorg moeten worden behandeld. De fiscus stelde zich op het standpunt dat deze diensten belast zijn met btw, terwijl in de praktijk werd verdedigd dat de btw-vrijstelling voor medische diensten van toepassing is. In twee arresten van 13 juni 2014 heeft de Hoge Raad bevestigd dat de diensten van zzp-ers in de zorg als vrijgestelde medische handelingen kunnen worden beschouwd.

Tot voor kort ging de fiscus er steeds van uit de diensten van zzp-ers belast waren, indien deze werden verricht onder toezicht en verantwoordelijkheid van de inlener. Op basis van de arresten van de Hoge Raad van 13 juni 2014 zijn de diensten echter vrijgesteld indien zij zonder bemiddeling of tussenkomst van een derde worden verricht. Indien een zzp-ers medische diensten onder eigen verantwoordelijkheid verricht, lijkt helemaal geen discussie te bestaan over de toepassing van de medische vrijstelling.

Let wel, afhankelijk van de specifieke situatie zal vastgesteld moeten worden of de btw-vrijstelling toegepast kan worden.

Bron: Juli 2014 RB