Medische sector

Bent u ondernemer in de medische sector? Dan weet u als geen ander tegen welke specifieke vraagstukken u aan kunt lopen. Wij hebben accountants en relatiebeheerders die jarenlange ervaring hebben in de medische sector. Wij werken onder andere voor tandartsen, chiropractoren, fysiotherapeuten, psychologen, verloskundigen en medische specialisten. Veelal werkzaam in een maatschap, waar ingewikkelde constructies voorkomen. Het gezamenlijke belang van de maatschap optimaal combineren met de persoonlijke belangen van de maten is een continue uitdaging. Ons doel is u ontzorgen zodat u zich kunt richten op uw bedrijf en beroep.

Wij onderhouden nauwe contacten met de beroepsorganisaties, zoals de Nederlandse Maatschappij Tandheelkunde (NMT) en de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA).

Onze ervaring uit zich in het behandelen van de volgende, soms branche specifieke, problematiek:

  • 30% regeling voor buitenlandse werknemers
  • Kennismigrantenregeling
  • Bezettingsgraad binnen de praktijk
  • Specifieke regelingen inzake omzetbelasting
  • Praktijkfinanciering
  • Verschillende maatschapsvarianten
  • Maatschapscontracten
  • Toetreden tot / uittreden uit de maatschap en goodwillbepaling