Van box 3 naar Open fonds voor gemene rekening

Heb je een vermogen van meer dan € 30.000, dan wordt dit belast in box 3. De wet gaat ervan uit dat je een bepaald rendement behaalt. Maar meestal behaal je dit zogenaamde fictieve rendement niet, maar moet je er wel belasting over betalen. Denk maar aan de huidige lage rente. Op die manier eet je jouw vermogen op.

Heb je vermogen dat belast wordt in box 3?

Bedraagt jouw belaste vermogen meer dan € 200.000 (per partner)?

Behaal je met jouw vermogen een lager rendement dan ongeveer 1,25%?

Heb je deze vragen met ‘ja’ beantwoord? Jouw vermogen inbrengen in een open fonds voor gemene rekening (OFGR), kan dan een goed idee zijn.

 

Wat is een OFGR?

Een OFGR heeft participanten. Deze participanten brengen hun vermogen in het fonds in en krijgen er participaties voor terug. Het fonds gaat het vermogen beleggen (deposito’s, aandelen, obligaties). In een overeenkomst worden de onderlinge verhoudingen vastgelegd. Eén participant mag niet méér dan 90% van de participaties houden. Een OFGR tussen partners die hun vermogen in een huwelijksgemeenschap hebben, of tussen ouders en hun minderjarige kinderen is niet mogelijk. Een OFGR is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Je moet het fonds aanmelden bij de Belastingdienst.

 

Hoe werkt het?

Breng je jouw vermogen over naar een OFGR, dan moet deze over het werkelijke rendement 20% vennootschapsbelasting betalen. Wat er daarna overblijft, is in de toekomst belast met 25% inkomstenbelasting. Het vermogen is niet meer belast in box 3. Bij een vermogen van € 400.000 en een rendement van 1% bedraagt de totale jaarlijkse heffing van vennootschaps- en inkomstenbelasting € 1.600. De inkomstenbelasting kan worden uitgesteld. In box 3 zou je € 4.380 belasting betalen. Het voordeel van een OFGR is € 2.780 per jaar. Bij een vermogen van € 200.000 en een rendement van 1% is het jaarlijkse voordeel € 940. Je moet nog wel rekening houden met eenmalige oprichtingskosten van de OFGR en daarna met instandhoudingskosten.

Je kunt deze belastingbesparing ook bereiken door vermogen in te brengen in een op te richten BV of in een bestaande BV. Inbreng van jouw vermogen in een OFGR of in een BV verlaagt ook de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet langdurige zorg. Ook krijg je in beide gevallen mogelijk eerder zorg- en/of huurtoeslag. Maar inbreng in een OFGR heeft meer voordelen.

Voordelen OFGR ten opzichte van BV

Je hoeft voor de oprichting niet naar de notaris; ook niet als je het gestorte vermogen uit het fonds haalt om bijvoorbeeld een nieuwe auto te kopen. Hierdoor is het fonds goedkoper dan een BV. Het is anoniem: geen inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het fonds hoeft geen jaarrekening te deponeren. Een jaarrekening is niet eens nodig; een vermogensopstelling en een staat van baten en lasten zijn voldoende. Een ander voordeel ten opzichte van de BV is dat jouw gegevens straks mogelijk niet openbaar worden in het zogenoemde ‘UBO-register’.

 

Nog iets doen in 2017?

Wil je jouw vermogen voor 2018 buiten de box-3-heffing houden, dan moeten de oprichting van een OFGR en de inbreng van het vermogen zijn gedaan vóór 1 januari 2018.

Wil je meer weten? Bel of mail ons dan. We helpen je graag verder.