Bijzonder uitstel aanvragen en verlengen

Tot 1 juli 2021 kan er nog voor het eerst uitstel van betaling of verlenging van het uitstel worden aangevraagd wegens de voortdurende coronacrisis. Voor ondernemers die op basis van de oude regeling al verlenging van eerder verkregen uitstel hebben gekregen, loopt het uitstel automatisch door tot 1 juli 2021. De opgebouwde belastingschuld hoeft niet meteen na 1 juli 2021 te worden voldaan.
 
Let op
De ingangsdatum van de betalingsregeling wordt waarschijnlijk verder opgeschoven
van 1 oktober 2021 naar medio 2022. Bovendien wordt de terugbetalingstermijn verlengd van 36 maanden naar waarschijnlijk 60 maanden. Binnenkort zal het kabinet hierover meer bekend maken. Zodra de details bekend zijn, laten we je die zo spoedig mogelijk weten.
 
Tijdig verlenging aanvragen
Het is belangrijk dat ondernemers die eerder een aanvraag voor drie maanden hadden ingediend – en na deze drie maanden niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen – zélf om verlenging van het uitstel vragen. Doen ze dit niet, dan lopen ze het risico om uitgesloten te worden voor de betalingsregeling van 36 (of wellicht te verruimen tot 60) maanden.
 
Schuldenoverzicht van de Belastingdienst
De bestaande opvraagmogelijkheden, de BelastingTelefoon of de Helpdesk Intermediairs, kunnen gebruikt worden voor het aanvragen van een schuldenoverzicht. Als de ondernemer het schuldenoverzicht binnen twee werkdagen wil ontvangen in de Berichtenbox, kan dit worden besteld via deze bestaande opvraagmogelijkheden. Een schuldenoverzicht van RSIN wordt alleen per post verzonden.