Belasting box 3

De heffing in box 3 (de zogeheten vermogensbelasting 30%) wordt per 1 januari 2017 aangepast vanwege een eerdere wetswijziging (Belastingplan 2016).

Er komen drie schijven, de zogeheten vermogenscategorieën:

– een belastbaar vermogen tot € 75.000;
– een belastbaar vermogen tussen € 75.000 en € 975.000;
– een belastbaar vermogen van meer dan € 975.001.

Per schijf wordt de berekening van het voordeel uit vermogen anders berekend: het forfaitair rendement.

Voor 2017 is dit vastgesteld op respectievelijk 2,9%, 4,7% en 5,5%.