Banken stemmen in met coulance rond derivaten

ABN AMRO, ING, SNS en Van Lanschot stemmen in met een coulantere compensatieregeling voor mkb-ondernemers met rentederivaten. De banken doen op die manier mee aan het herstelkader dat een onafhankelijke commissie de afgelopen maanden heeft opgesteld. Banken moeten stevig in de buidel tasten. Als ze allemaal meedoen kost hen dat gezamenlijk zeker meer dan 1 miljard euro.

Klanten van deelnemende banken die sinds 2005 ongeschikte rentederivaten kochten komen nu makkelijker in aanmerking voor compensatie. Door de coulanceregeling hoeft niet per geval te worden vastgesteld of er sprake was van ontoereikende voorlichting door de bank.

Onafhankelijke deskundigen bogen zich de afgelopen maanden nogmaals over de manier waarop banken zijn omgegaan met klachten van mkb-klanten over rentederivaten. Dat zijn beleggingsproducten waarmee ondernemers zich konden indekken tegen een mogelijke stijging van de rente op hun kredieten. Daarbij bleef vaak onderbelicht dat zij juist risico liepen als de rente daalt. Toen die situatie zich voordeed, kwamen sommige bedrijven in financiƫle moeilijkheden.

Onvoldoende compensatie
Eind vorig jaar bleek dat banken gedupeerde klanten, ondanks herhaaldelijk aandringen door toezichthouder AFM, onvoldoende compensatie boden. Daarom werden de dossiers opnieuw onderzocht.

De Stichting Renteswapschadeclaim reageerde dinsdag verheugd op het oordeel van de commissie. Volgens de belangenbehartiger worden bijna alle bij de stichting aangesloten ondernemers nu ”zeer ruim” gecompenseerd.

De belangenorganisatie van mkb-ondernemers Claim Participants is daarentegen ”zwaar teleurgesteld”. Die organisatie vindt dat ondernemers slechts een klein deel van de werkelijke schade vergoed krijgen.

Regeling
De voorgestelde regeling, waar de banken mee instemden, pakt voor kleine ondernemers gunstiger uit dan voor de grote. De kleine ondernemer met maximaal 2,5 miljoen aan rentederivaten, krijgt 20 procent van de betaalde rente over het derivaat vergoed tot een maximum van 100.000 euro. Die kleine ondernemers blijven meestal onder dat bedrag.

Middelgrote bedrijven kunnen rekenen op een coulance van 10 procent, ook tot maximaal 100.000 euro. Voor hen is die ton vaak minder dan de 10 procent schade. Zij verliezen dus bij deze regeling. Grote bedrijven vissen achter het net. Volgens de commissie hadden zij als professionals op de hoogte moeten zijn van de risico’s.

Wij willen graag benadrukken dat de race nog niet gelopen is en dat wanneer u aanspraak wilt maken op de vergoeding dat u zichtbaar aantoonbaar moet maken dat u daadwerkelijk schade heeft geleden. Dit artikel is gebaseerd op het rapport herstelkader van de rentederivatencommissie, dit rapport kunt u hier vinden.

Bron: ANP