Afstorten ingegane ODV-uitkering toch mogelijk

Een DGA heeft zijn pensioenaanspraken omgezet in een ODV. De uitkeringen uit hoofde van deze ODV zijn inmiddels ingegaan. De DGA wil graag van zijn bv af. Om die reden wil hij de ODV-verplichting van de bv overbrengen naar een verzekeringsmaatschappij of een bancaire instelling. De tekst van artikel 38n lid 2 wet LB verhindert dat in deze situatie. Dat vindt de staatssecretaris een ongewenst gevolg; hij heeft daarom goedgekeurd dat de ODV in deze situatie mag worden afgestort naar een verzekeringsmaatschappij of bancaire instelling. De DGA dient daartoe een verzoek in te dienen bij de inspecteur.

Let op indien uw AOW leeftijd 5 jaar of langer achter u ligt, zal de tegemoetkoming van de staatsecretaris u niet baten. Lijfrente-uitkeringen moeten namelijk uiterlijk ingaan 5 jaar na uw AOW gerechtige leeftijd.