Afschrijving bedrijfspand

Bij afschrijvingen op bedrijfspanden, moet u rekening houden met de zogeheten bodemwaarde. Voor gebouwen in eigen gebruik gold t/m 2018 een bodemwaarde van 50% van de WOZ-waarde van het pand. Voor gebouwen die bestemd waren voor de verhuur, gold een bodemwaarde van 100% van de WOZ-waarde.

Vanaf 2019 geldt voor de vennootschapsbelasting, voor alle bedrijfsgebouwen een bodemwaarde van 100% van de WOZ-waarde. Dit is een afwijking ten opzichte van ondernemers in de inkomstenbelasting.

Overgangsregeling

Hebt u het gebouw voor 1 januari 2019 in gebruik genomen en hebt u op dat gebouw nog geen drie jaar afgeschreven? Dan mag u deze drie jaar nog afschrijven volgens het oude regime. De boekwaarde mag daardoor onder 100% van de WOZ-waarde uitkomen.