Aanscherping overgangsrecht bij nieuwe teruggaafregeling oninbare vorderingen

Het overgangsrecht bij de nieuwe teruggaafregeling voor oninbare vorderingen wordt aangescherpt. Dit overgangsrecht geldt voor bestaande vorderingen, waarvoor op grond van de huidige btw-regels nog geen recht op teruggaaf bestaat wegens oninbaarheid. Voor deze vorderingen begint op 1 januari 2017 de 1-jaarstermijn te lopen. Dit geldt ook voor nog niet betaalde crediteuren. Onder de huidige wetgeving is de al geclaimde btw bij niet-betaling na 2 jaar weer verschuldigd. Vanwege de wijziging van de 2-jaarstermijn naar de 1-jaarstermijn voor niet betaalde crediteuren, worden echter de posten die al opeisbaar waren in 2015 en op 1 januari 2017 nog niet zijn betaald, geacht al op 1 januari 2016 opeisbaar te zijn geworden. Hiermee wordt een btw-lek voorkomen.