Aanpak eigenwoningforfait aangepast

Kabinetsplannen: aanpak eigenwoningforfait aangepast

Het nieuwe kabinet heeft het plan met het eigenwoningforfait op het laatste moment nog iets aangepast.

De zogeheten wet-Hillen wordt niet in twintig, maar in dertig jaar afgebouwd. Dankzij de wet-Hillen waren huiseigenaren met een afgeloste hypotheek vrijgesteld van het forfait.

Kritiek: boete op aflossen

Het nieuwe kabinet wil dat aanpakken, maar nadat het plan uitlekte volgde er veel kritiek. Vooral bij de VVD ligt de maatregel moeilijk. Critici spreken over een boete op aflossen. Het belastingvoordeel wordt nu nog wel geschrapt, alleen in kleinere stappen dan oorspronkelijk de bedoeling was. De betaalbaarheid op lange termijn zou onder druk staan.