Aandachtspunt bij verlaging gebruikelijk loon

Als een onderneming door de coronacrisis te maken heeft met een omzetdaling, dan mag je – zonder vooroverleg met de Belastingdienst – het gebruikelijk loon van de dga over 2020 en 2021 lager vaststellen. De exacte berekening kun je vinden op belastingdienst.nl. Bij de berekening van het gebruikelijk loon voor 2021 wordt de omzet over heel 2021 vergeleken met die van heel 2019. Een extra voorwaarde voor 2021 is dat de omzetdaling ten minste 30% moet zijn. Een andere belangrijke voorwaarde is dat als de dga daadwerkelijk al een hoger loon heeft ontvangen dan volgt uit de berekening, dat feitelijke loon geldt.