Veel van de fiscale maatregelen die sinds de uitbraak van het coronavirus zijn ingevoerd om bedrijven en burgers te ondersteunen worden verlengd tot en met 30 september 2021. De Belastingdienst heeft op een rij gezet welke precies wel en niet. De volgende maatregelen worden verlengd tot 1 oktober 2021 versoepeling van administratieve verplichtingen voor de loonheffingen belastingregels…

Lees verder

Hierbij brengen wij de tweede editie van het FiscKwartaal(tje) 2021 uit. Het FiscKwartaal(tje) richt zich op tips voor ondernemers, de DGA, werknemers en werkgevers en overige tips. Of te wel voor ieder wat wils. Enkele onderwerpen uit deze editie zijn: TVL weer gewijzigd en verder verhoogd Nieuwe regels stichtingen en verengingen Aanvragen betalingsregeling NOW-terugbetalingen Uw woning…

Lees verder

Tot 1 juli 2021 kan er nog voor het eerst uitstel van betaling of verlenging van het uitstel worden aangevraagd wegens de voortdurende coronacrisis. Voor ondernemers die op basis van de oude regeling al verlenging van eerder verkregen uitstel hebben gekregen, loopt het uitstel automatisch door tot 1 juli 2021. De opgebouwde belastingschuld hoeft niet…

Lees verder

IB-ondernemers kunnen aanspraak maken op verschillende ondernemersfaciliteiten. Voor toepassing van sommige faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, moet aan het zogenoemde urencriterium worden voldaan. Aan dit urencriterium wordt voldaan als de ondernemer tenminste 1.225 uren per kalenderjaar besteedt aan zijn onderneming. Om te voorkomen dat ondernemers hun recht op deze faciliteiten verliezen, werden vorig jaar ondernemers in…

Lees verder

Samenwerkingsverbanden van sociale partners kunnen op sectoraal niveau subsidie (MDIEU-subsidie) aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werkenden bevorderen. Van daaruit wordt de subsidie doorgeleid aan werkgevers binnen de sector. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die eerder willen stoppen, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. U moet…

Lees verder

Sinds 15 mei 2021 is de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling Kinderopvang zonder overheidsvergoeding (TTKZO) opengesteld. U komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming voor de kinderopvangkosten als u geen kinderopvangtoeslag of andere overheidssubsidie hebt ontvangen voor de kinderopvang én u tijdens de sluitingsperiodes van de kinderopvang, buitenschoolse opvang (BSO) en gastouderopvang de kinderopvangfactuur hebt doorbetaald. U kunt de…

Lees verder

De tweede helft van juni opent de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q2 2021. Een regeling die u kan helpen in deze pittige coronatijd. Met deze e-mail informeren we u over de laatste stand van zaken en de belangrijkste veranderingen. Ruimere referentieperiodeTijdens de openstelling TVL Q1 2021 zagen we ondernemers die om verschillende redenen geen of…

Lees verder

Als u gebruik maakt van de NOW-regeling, ontvangt u eerst een voorschot. Die is gebaseerd op uw geschatte omzetverlies. Vervolgens verzoekt u om vaststelling van de definitieve NOW-steun. Die is gebaseerd op uw werkelijke omzetverlies. De uitkomst kan zijn dat u NOW-steun moet terugbetalen. Daarvoor kunt u een betalingsregeling treffen met het UWV. Dat kan…

Lees verder

Vóór 1 juni 2021 werkelijke omzet in die periode doorgeven aan de RVO! i.v.m. TVL ontvangen in de periode 1 juni tot en met 30 september 2020 TVL Ondernemers die een TVL-voorschot (80%) hebben ontvangen over de periode 1 juni tot en met 30 september 2020, hebben in februari 2021 een e-mail van de RVO…

Lees verder