Hebt u de afgelopen jaren met inkomensschommelingen te maken gehad? Die wisselende inkomsten kunnen in het ene jaar zwaar belast zijn en in het andere jaar juist niet. Er bestaat echter een regeling die de belastingheffing over deze inkomsten matigt door de inkomsten gelijkmatig over de jaren te verdelen. Bij deze zogenoemde ‘middelingsregeling’ telt u…

Lees verder

Heeft u minimaal 1 jaar op uw btw-aangiften ingevuld dat u niets hebt aan te geven, waardoor u dus ook geen btw hebt betaald of teruggevraagd? De Belastingdienst stuurt u dan een brief, waarin staat dat ervan wordt uitgegaan dat u uw onderneming hebt gestaakt en er dus geen economische activiteiten meer zijn. De Belastingdienst…

Lees verder

Met ingang van 1 januari 2021 is een nieuwe tijdelijke afdrachtvermindering ingevoerd: de afdrachtvermindering Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Uw klant kan deze afdrachtvermindering toepassen als hij inhoudingsplichtig is, in aanmerking komt voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en baangerelateerde investeringen doet. De BIK is een afdrachtvermindering voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen. Uw klant kan van de BIK gebruikmaken als hij voldoet aan…

Lees verder

Heeft u in 2020 van uw ouders een eenmalig vrijgestelde schenking ontvangen? U moet dan – anders dan de woorden wellicht doen vermoeden – hiervoor wel een schenkingsaangifte indienen. Deze eenmalige vrijstelling kan u namelijk alleen benutten als u in de schenkingsaangifte hebt verzocht om toepassing van de vrijstelling. De schenkingsaangifte moet u uiterlijk vóór…

Lees verder

Sinds 15 februari kunt u bij de RVO met een speciaal formulier een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor de periode 1 januari tot en met maart 2021 (Q1)? Het subsidiepercentage voor de TVL is afhankelijk van uw omzetderving. Dit percentage bedraagt tussen de 50% bij een omzetderving van 30% en 70% bij een omzetderving…

Lees verder

Het bestuur van de NBA bereidt een brief aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor waarin een aantal knelpunten bij de controle van de NOW-aanvragen onder de aandacht worden gebracht. Volgens de beroepsorganisatie wordt onder anderen op onderdelen een te restrictieve uitleg van de regeling gehanteerd, ‘waardoor ondernemers niet de steun van de…

Lees verder

Heb jij cliënten die minimaal 1 jaar op hun btw-aangiften invullen dat zij niets hebben aan te geven, waardoor zij dus ook geen btw hebben betaald of teruggevraagd? De Belastingdienst stuurt hun dan ook dit jaar een brief. Daarin staat dat ervan wordt uitgegaan dat zij hun onderneming hebben gestaakt en er dus geen economische…

Lees verder

 U ontvangt deze maand de jaarlijkse WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op de peildatum 1 januari 2020. Op basis van deze WOZ-waarde stelt de gemeente uw aanslag voor de onroerendezaakbelastingen voor dit jaar vast. De WOZ-waarde is echter ook voor steeds meer andere belastingen van belang, zoals bijvoorbeeld de inkomstenbelasting en…

Lees verder

Vanaf 15 februari 2021 kunt u NOW-subsidie aanvragen voor de maanden januari, februari en maart 2021. Na de indiening van de aanvraag, ontvangt u normaliter binnen een aantal dagen een voorschot, mits wordt voldaan aan de voorwaarden. Omdat het vergoedingspercentage is verhoogd van 80% naar 85% is het mogelijk dat de eerste uitbetalingen een aantal…

Lees verder