Belastingen box 3 in 2017

Vanaf 2017 gelden de volgende drie schijven in box 3: Schijf 1: tot € 75.000 Schijf 2: vanaf € 75.000 tot € 975.000 Schijf 3: vanaf € 975.000 Daarnaast zijn er 2 percentages waarmee wij uw voordeel berekenen: 1,63% en 5,39%. In de eerste 2 schijven wordt uw voordeel als volgt berekend: Een deel van uw vermogen wordt…

Lees verder

Per 1 januari 2014 is een minimumpercentage van 8% ingesteld van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting. Voor wie wil voorkomen dat de Belastingdienst deze hoge rente in rekening brengt, of de termijn waarover belastingrente in rekening wordt gebracht beperken, kan het lonend zijn om kritisch te kijken naar de voorlopige aanslagen over de afgelopen jaren….

Lees verder

Ondernemers die investeren in elektrische bussen, duurzame gebouwen of het efficiënter omgaan met grondstoffen kunnen in 2017 rekenen op fiscaal voordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Voor het jaar 2017 is er 137 miljoen euro beschikbaar voor ondernemers die duurzaam willen investeren. Dat blijkt uit de Milieulijst 2017 die onlangs in de…

Lees verder