Belasting box 3

De heffing in box 3 (de zogeheten vermogensbelasting 30%) wordt per 1 januari 2017 aangepast vanwege een eerdere wetswijziging (Belastingplan 2016). Er komen drie schijven, de zogeheten vermogenscategorieën: – een belastbaar vermogen tot € 75.000; – een belastbaar vermogen tussen € 75.000 en € 975.000; – een belastbaar vermogen van meer dan € 975.001. Per…

Lees verder

Een wetswijziging van staatssecretaris Wiebes (Financiën) kan grote gevolgen hebben voor de overdracht van familiebedrijven aan een volgende generatie. Bij schenking of vererving moeten opvolgers mogelijk meer belasting gaan betalen. Dat meldt het FD. Het wetsvoorstel van Wiebes heeft betrekking op de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en is een reactie op een recent arrest van de Hoge…

Lees verder

Een uitzonderingspositie in de wet- en regelgeving voor bedrijven tot 25 medewerkers. Daar pleit voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland voor. Van Straalen wil dat een dergelijk MKB-statuut moet worden vastgelegd in het volgende regeerakkoord om ondernemers te verlossen van regels die voor hen niet werkbaar zijn. ‘We hebben het al jaren over think small…

Lees verder

Met ingang van 1 januari 2017 kunnen ondernemers de btw op geheel of gedeeltelijke oninbare vorderingen sneller en eenvoudiger terugvragen. Deze wijziging beoogt een administratieve lastenverlichting en komt op verzoek van het bedrijfsleven. Wat verandert er? Een opeisbare vordering wordt na één jaar in plaats van twee jaar al als oninbaar beschouwd. Een apart teruggaafverzoek…

Lees verder