Werkgevers mogen de kosten voor huisvesting en de zorgverzekering toch inhouden op het minimumloon. De werknemer moet de werkgever hiervoor dan wel machtigen. In de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is een verbod opgenomen op inhoudingen op het minimumloon. Na kritiek op dit onderdeel kondigde minister Asscher eerder dit jaar aan dat hij een uitzondering wil…

Lees verder

Meldplicht datalekken

Zoals u wellicht al hebt gelezen is er met ingang van 1 januari 2016 een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht die een meldplicht regelt voor datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties die persoonsgegevens verwerken, datalekken moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (Voorheen College Bescherming Persoonsgegevens). Daarnaast moet dat in bepaalde…

Lees verder

Veel studenten en scholieren gaan rond de vakantieperiode aan de slag. De een zal daarbij kiezen voor een flinke vakantiebaan, terwijl de ander wellicht voorkeur heeft voor een zaterdagbaantje. Ongeacht de keuze van de betreffende student of scholier zal hij of zij in de ene maand veel uren werken en in de andere maand maar…

Lees verder

De Provincie Friesland wil met de subsidieregeling Duurzame Transportmiddelen Friesland het broeikaseffect terugdringen, door aanschaf en de ombouw van transportmiddelen op duurzame brandstoffen te stimuleren. Vanaf 17 mei 2016 staat de subsidieregeling open. De regeling is voor zowel LNG/LBG als andere duurzame transportbrandstoffen zoals Groengas en Puur Plantaardige Olie (PPO). Per aanvrager kan er maar één aanvraag…

Lees verder

Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag gaat volgend jaar omhoog. Het kan gaan van enkele tientjes tot zo’n € 900 per jaar, afhankelijk van het inkomen van de ouders. Vooral de meeste hogere en de middeninkomens profiteren ervan, omdat de lagere inkomens nu al bijna 100% vergoed krijgen voor crèche of buitenschoolse opvang.