Voorkom belastingrente

Verwacht u dat u inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2015 moet betalen? Zo ja, laat dan vóór 1 mei 2016 een verzoek indienen om uitreiking van een voorlopige aanslag of een herziening van een al opgelegde aanslag. Zo wordt voorkomen dat u belastingrente (IB: 4%, Vpb: 8,05%!) moet betalen. Is het verzoek binnen 4 maanden na…

Lees verder