U zult al wel gelezen hebben dat de VAR per 1 mei 2016 wordt afgeschaft. Er geldt een overgangsperiode tot 1 mei 2017. Alleen in situaties waarin de opdrachtgever helemaal niets aan de nieuwe werkwijze en/of overeenkomst heeft gedaan, zal de Belastingdienst naheffen en boetes opleggen. Naast de VAR vervalt echter ook de fictieve dienstbetrekking…

Lees verder

De voorbereidingsfase van de afschaffing van de VAR loopt tot 1 mei 2016. Met deze toezegging kwam staatssecretaris Eric Wiebes tegemoet aan de wens van het CDA om meer tijd te nemen voor afschaffing van de VAR. Per 1 mei 2016 komt de VAR te vervallen en start de implementatiefase, die loopt tot 1 mei…

Lees verder