Vanaf 1 januari 2016 moeten alle psychologen, orthopedagogen en psychotherapeuten geregistreerd zijn in het Kwaliteitsregister Jeugd of het BIG-register. Dat is het gevolg van de Jeugdwet die in 2015 in werking is getreden. Ben je als psycholoog werkzaam in de brede jeugdhulp of jeugdbescherming en nog niet geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) of het…

Lees verder

Speciale bijeenkomst voor Zorgaanbieders eerste lijn Jeugdzorg. Er zijn veel vragen na de transitie van het sociaal domein. Praktische vragen van hulpverleners, maar ook van gemeenten die nog niet gewend zijn aan de nieuwe werkwijze. Om zoveel mogelijk van deze vragen te kunnen beantwoorden, organiseren we een informatiebijeenkomst bij ons op kantoor. Ook jij bent…

Lees verder

In de meest recente nota van wijziging van het Belastingplan 2016 is te lezen dat de staatssecretaris van plan is het percentage van de Energie-investeringsaftrek (EIA) te verhogen van 41,5% naar 58%. Dit betekent een verhoging van het netto voordeel van 10% naar 14,5%! Daarnaast wordt het budget ook aanzienlijk verhoogd. Wilt u meer weten…

Lees verder

De Belastingdienst raadt ondernemers aan om hun BTW-aangifte online aan te vullen of te wijzigen. Correcties in de BTW-aangifte kunnen digitaal aan de fiscus worden doorgegeven met het formulier ‘Suppletie omzetbelasting’. Volgens de Belastingdienst is het voordeel van het digitale suppletieformulier dat de verwerking ervan minder foutgevoelig is dan de verwerking van het papieren formulier. Het…

Lees verder