De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel over ‘micro-ondernemingen’ goedgekeurd. Daardoor zullen circa 650.000 kleine bedrijven voortaan kunnen volstaan met een heel beperkte jaarrekening. 650.000 kleine ondernemingen kunnen nu volstaan met een heel beperkte jaarrekening. Het wetsvoorstel brengt ook de uiterste opmaaktermijn voor jaarrekeningen terug van elf naar tien maanden. Hierdoor wordt ook de publicatietermijn teruggebracht…

Lees verder

De Miljoenennota voor 2016 heeft voor veel Nederlanders positief uitgepakt. Toch is niet iedereen even gelukkig. De bijtelling voor auto’s van de zaak wordt de komende jaren stevig opgeschroefd. Nu zal het niemand verbazen dat het gebeurt; breed toegankelijke belastingvoordelen worden zelden wegens doorslaand succes verlengd. Integendeel. Maar de manier waarop het nu gebeurt leidt bij veel mensen tot…

Lees verder

Het lijkt er op dat de chiropractor toch weer van de btw-vrijstelling gebruik kan maken. De btw-vrijstelling voor (para)medische diensten is per 1 januari 2013 ingeperkt met als gevolg dat de chiropractor over zijn/haar diensten 21% omzetbelasting moest gaan berekenen. Onze wetgever had namelijk bedacht dat de vrijstelling alleen nog maar van toepassing mocht zijn voor…

Lees verder