Op 2 juni 2015 stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel. De recent aangenomen Wet aanpak schijnconstructies (Was) kan grote gevolgen hebben voor de inrichting van de loonstrook en de salarisbetaling aan werknemers. Werkgevers moeten hun loonadministraties vóór de datum van inwerkingtreding Was-proof maken, anders dreigt een bestuurlijke boete. De Wet aanpak schijnconstructies (Was)…

Lees verder