Wet Werk en Zekerheid

In 2015 zal de nieuwe Wet Werk en Zekerheid zijn intrede doen. De implementatie van de wijzigingen zal in twee fases worden doorgevoerd: Wijzigingen flexwerkers 2015 (met ingang van 1 januari 2015) Wijzigingen ontslag en WW (met ingang van 1 juli 2015) In dit bericht willen wij onze kennis graag met u delen.   Wijzigingen…

Lees verder

Op 17 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financiën staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2015. Hier leest u het eindejaarsbericht van het ministerie.

De Wet hervorming kindregelingen In 2015 zijn er nog maar 4 regelingen die ouders met kinderen ondersteunen. Dit zijn: De kinderbijslag De combinatiekorting Het kindgebonden budget; De kinderopvangtoeslag; Indien er aan de voorwaarden van de combinatiekorting wordt voldaan, wordt deze korting verrekend in de aangifte inkomstenbelasting. De kinderbijslag gaat via de sociale verzekeringsbank (SVB). Het kindgebonden…

Lees verder