Het jaar 2015 staat in het teken van een aantal arbeidsrechtelijke wetswijzigingen. Ten eerste de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 januari 2015. Daarnaast worden de regels rondom Equal Pay aangescherpt, waardoor flexmedewerkers vanaf 30 maart 2015 recht hebben op dezelfde beloning als medewerkers die direct bij u in dienst zijn. Deze nieuwe regelgeving…

Lees verder

Wij maken als fiscale dienstverlener gebruik van aangifte software. Tot op heden konden wij geen gebruik maken van de voor particulieren beschikbare voor-ingevulde aangifte. Vanaf 1 april 2015 kunnen wij eindelijk ook gebruikmaken van de voor-ingevulde aangifte (VIA) voor onze cliënten. In december 2014 wordt gestart met het in productie nemen van de VIA door…

Lees verder

Werkgevers die per 1 januari 2015 starten met innovatieve werkzaamheden en direct hun kosten willen verlagen, moeten de WBSO/RDA-aanvraag uiterlijk 28 november 2014 hebben ingediend, namelijk één kalendermaand vóór de start van de werkzaamheden. Zelfstandigen die met hun innovatieve werkzaamheden starten per 1 januari 2015 hebben nog tot 31 december 2014 om de aanvraag in…

Lees verder

Wellicht heeft u het nieuws gevolgd en hebt u meegekregen dat de aangifte inkomstenbelasting dit jaar tegen gaat vallen. De kans is groot dat ook u te maken krijgen met de bijbetaling van inkomstenbelasting 2014. De bijbetaling is het gevolg van de afbouw van de heffingskortingen. Deze week werd bekend dat u in wel vier maanden extra de…

Lees verder

De BOF (bedrijfsopvolgingsfaciliteit) kan ook worden toegepast bij schenking of vererving van onroerende zaken. De BOF is in het leven geroepen om te voorkomen dat belastingheffing bij bedrijfsopvolging (met name bij familiebedrijven) achterwege kan blijven dan wel beperkt wordt. Belastingheffing kan immers tot liquiditeitsproblemen zorgen waardoor de continuïteit van het bedrijf in gevaar kan komen….

Lees verder

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) stelt strengere eisen aan het beschermbewind. Kantonrechters moeten voortaan jaarlijks controleren of een bewindvoerder aan de kwaliteitseisen voldoet, het plan van aanpak in elke zaak beoordelen en na vijf jaar bekijken of onderbewindstelling nog nodig is. De meeste rechtbanken geven deze week uitleg aan professionele bewindvoerders.  

Op donderdag 13 november 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. De Kamer bracht nog wel enkele wijzigingen aan.  De door de Tweede Kamer aangebrachte wijzigingen hebben betrekking op  de volgende onderwerpen: Gebruikelijk loon regeling Werkkostenregeling Kansspelbelasting Afvalstoffenbelasting Energiebelasting Variabele beloning bij staatssteun Een uitgebreide beschrijving van de wijziging kunt u lezen in…

Lees verder

Medisch specialisten die in 2015 hun fiscaal ondernemerschap willen behouden, kunnen gebruikmaken van samenwerkingsovereenkomsten. Deze overeenkomsten zijn ontwikkeld in overleg met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en het ministerie van Financiën. Kiezen de medisch specialisten voor de oprichting van een BV die vervolgens met het ziekenhuis een samenwerkingsverband aangaat?…

Lees verder

Dit is het aantal mensen dat naar schatting te maken krijgt met een naheffing of een lagere teruggaaf inkomstenbelasting over 2014. Gezien het aantal belastingplichtigen dat het betreft, krijgt ook uw cliënt waarschijnlijk hiermee te maken. U doet er verstandig aan hem op deze tegenvaller voor te bereiden. De naheffing of lagere teruggaaf is het…

Lees verder

Tarieven mondzorg omlaag

Geen goed nieuws in de media voor onze cliënten in de medische sector, zoals tandartsen en orthodontisten.  Een bezoek aan de tandarts of de orthodontist wordt in 2015 goedkoper. De tarieven in de mondzorg gaan naar beneden, in het bijzonder die van implantologie. De tariefaanpassing is gebaseerd op een kostenonderzoek en de herijking van de arbeidskostencomponent….

Lees verder