De CO2-normen voor de fiscale bijtelling van zakelijke auto’s worden per 2016 flink aangescherpt. Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën donderdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Met ingang van 2016 verdwijnt de vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting voor (semi)elektrische auto’s. Ook verdwijnen de bijtellingscategorieën van 4 en 7 procent voor…

Lees verder

Enkele wetswijzigingen die zouden worden opgenomen in de Autobrief 2.0 worden binnenkort opgenomen in een nota van wijziging bij het Belastingplan 2015. De aanpassingen betreffen vooral de bijtellingspercentages voor elektrische en (zeer) zuinige auto’s voor 2016. Deze handelwijze hangt samen met het uitstel van de Autobrief 2.0 tot medio 2015. Zonder deze nadere maatregelen zouden…

Lees verder

De minister van VWS geeft € 100.000 subsidie aan elke medisch specialist die vanaf 2015 zijn onderneming staakt en in loondienst gaat werken bij het ziekenhuis. Dit is bedoeld om de overstap naar loondienst aantrekkelijker te maken. De subsidie komt bovenop een eventuele vergoeding van het ziekenhuis. De belangrijkste voorwaarde is dat de arts nog…

Lees verder

Bent u als ondernemer op zoek naar een nieuw personeelslid. Wellicht zijn er dan financiële voordelen te behalen. Met name als u van plan bent om een medewerker in dienst die een bepaalde leeftijd heeft en/of vanuit een uitkering weer aan de slag gaat. Mobiliteitsbonus U kunt gedurende maximaal 3 jaren een korting krijgen van maximaal…

Lees verder