In het kader van hun estate planning kiezen ouders er soms voor te schenken aan hun kinderen. In het ‘Belastingplan 2014’ zijn twee maatregelen opgenomen met betrekking tot schenkingen. De eerste maatregel ziet op een technische aanpassing van de Successiewet 1956 waardoor ook schenkingen door ouders aan kinderen in de leeftijd van 18 tot 40…

Lees verder

BTW en ZZP-ers in de zorg

Lange tijd was onzeker hoe de diensten verricht door zzp-ers in de zorg moeten worden behandeld. De fiscus stelde zich op het standpunt dat deze diensten belast zijn met btw, terwijl in de praktijk werd verdedigd dat de btw-vrijstelling voor medische diensten van toepassing is. In twee arresten van 13 juni 2014 heeft de Hoge…

Lees verder

Sinds kort beschikken wij over nieuwe managementinformatie software die op eenvoudige wijze uw cijfers uit de financiële administratie omzet naar goed leesbare grafieken en overzichten! Wij kunnen in principe met alle soorten en merken boekhoudsoftware werken. Voor tussentijdse rapportage is het wel belangrijk dat uw financiële administratie periodiek wordt bijgewerkt en up to date is….

Lees verder

De langverwachte brief over de WKR van staatssecretaris Wiebes is er dan eindelijk. In deze brief kondigt de staatssecretaris een aantal zaken aan: Invoering van de WKR per 1 januari is definitief, er komt geen nieuw uitstel meer Beperkte introductie van het noodzakelijkheidscriterium Jaarlijks afrekenen Concernregeling Vrijstelling voor branche-eigen producten Het onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen…

Lees verder

Subsidie onderwijs

Met ingang van 1 januari 2014 is er een nieuwe subsidieregeling voor onderwijskosten, de Subsidieregeling Praktijkleren. De nieuwe regeling richt zich met name op: kwetsbare groepen in de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem vormt; op studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel; op wetenschappelijk personeel dat…

Lees verder

De inwerkingtreding van het eerste deel van de Wet werk en zekerheid is uitgesteld van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015. Betekent dit dat u nu voorlopig even niets hoeft te doen? Nee, in tegendeel. U kunt die extra tijd juist uitstekend benutten om te zorgen dat standaardcontracten en personeelsreglementen worden aangepast, zodat u…

Lees verder