Een wetswijziging van staatssecretaris Wiebes (Financiën) kan grote gevolgen hebben voor de overdracht van familiebedrijven aan een volgende generatie. Bij schenking of vererving moeten opvolgers mogelijk meer belasting gaan betalen. Dat meldt het FD. Het wetsvoorstel van Wiebes heeft betrekking op de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en is een reactie op een recent arrest van de Hoge…

Lees verder

Een uitzonderingspositie in de wet- en regelgeving voor bedrijven tot 25 medewerkers. Daar pleit voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland voor. Van Straalen wil dat een dergelijk MKB-statuut moet worden vastgelegd in het volgende regeerakkoord om ondernemers te verlossen van regels die voor hen niet werkbaar zijn. ‘We hebben het al jaren over think small…

Lees verder

Met ingang van 1 januari 2017 kunnen ondernemers de btw op geheel of gedeeltelijke oninbare vorderingen sneller en eenvoudiger terugvragen. Deze wijziging beoogt een administratieve lastenverlichting en komt op verzoek van het bedrijfsleven. Wat verandert er? Een opeisbare vordering wordt na één jaar in plaats van twee jaar al als oninbaar beschouwd. Een apart teruggaafverzoek…

Lees verder

Aftrek monumentenpanden

De aftrek monumentenpanden stelt particuliere eigenaren in staat de kosten van onderhoud van hun rijksmonumentenpand fiscaal in aftrek te brengen. Deze aftrekpost vervalt met ingang van 2017. Voor eigenaren die reeds onomkeerbare financiële verplichtingen zijn aangegaan, treedt met ingang van 1 januari 2017 een niet-fiscale overgangsregeling in. Deze overgangsregeling geldt in 2017 en 2018 en…

Lees verder

Miljoenennota 2017

De overheidsfinanciën zijn het afgelopen jaar verbeterd en de economische groei zet naar verwachting door met 1,7 procent in 2017. Dat zei minister Dijsselbloem van Financiën bij de aanbieding van de Miljoenennota 2017.Het consumentenvertrouwen neemt volgens de minister toe en bedrijven durven weer te investeren. “Nederland staat er na een aantal zware jaren weer beter…

Lees verder

Heeft u in 2015 btw betaald in een ander EU-land ? Dan kunt u deze btw nog tot 1 oktober a.s. terugvragen. Let wel, dat kan alleen indien u voldoet aan de volgende voorwaarden: Uw onderneming is in Nederland gevestigd; In het EU-land waar de btw wordt teruggevraagd, doet u geen btw-aangifte; De goederen of…

Lees verder

Huiseigenaren die zelf in hun huis wonen, kunnen subsidie van het Rijk krijgen voor energiebesparende maatregelen. De subsidie is ongeveer 20 procent van de isolatiekosten, bij een kwalitatief en prijstechnisch goed bedrijf. Dat maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties donderdag bekend. Om in aanmerking voor de subsidie te komen, moeten huiseigenaren minstens twee verschillende…

Lees verder

Wil een onderneming nog in aanmerking komen voor de subsidie praktijkleren dan hebben zij nog 3 weken oftewel tot 15 september a.s. de tijd om subsidie aan te vragen voor leerwerkplaatsen. Het (v)mbo-schooljaar is afgelopen en dus weten bedrijven precies hoeveel begeleiding hun leerlingen hebben gehad. Regeling ziet op afgelopen schooljaar Het aanvragen van de subsidie…

Lees verder

WGA, kom nu in actie!

Werkgevers kom in actie! Dit jaar dient u een besluit te nemen om met ingang van 1 januari 2017 wel of niet eigenrisicodrager te zijn voor de WGA-vast i.c.m. WGA-flex. Per 1 januari 2017 wordt de WGA-vast gekoppeld aan de WGA-flex en is een verschillende keuze voor WGA-vast en WGA-flex niet meer mogelijk. Of voor…

Lees verder

Horizon 2020

80 miljard subsidie tot en met 2020 Met Horizon 2020, het Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie, kunnen onderzoeksinstellingen en bedrijven sinds 2014, en tot en met 2020 een beroep doen op een budget van in totaal bijna 80 miljard euro. Het subsidieprogramma ademt resultaatgerichtheid. Dat biedt meer dan voorheen ook ondernemers de kans om…

Lees verder