Wil een onderneming nog in aanmerking komen voor de subsidie praktijkleren dan hebben zij nog 3 weken oftewel tot 15 september a.s. de tijd om subsidie aan te vragen voor leerwerkplaatsen. Het (v)mbo-schooljaar is afgelopen en dus weten bedrijven precies hoeveel begeleiding hun leerlingen hebben gehad. Regeling ziet op afgelopen schooljaar Het aanvragen van de subsidie…

Lees verder

WGA, kom nu in actie!

Werkgevers kom in actie! Dit jaar dient u een besluit te nemen om met ingang van 1 januari 2017 wel of niet eigenrisicodrager te zijn voor de WGA-vast i.c.m. WGA-flex. Per 1 januari 2017 wordt de WGA-vast gekoppeld aan de WGA-flex en is een verschillende keuze voor WGA-vast en WGA-flex niet meer mogelijk. Of voor…

Lees verder

Horizon 2020

80 miljard subsidie tot en met 2020 Met Horizon 2020, het Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie, kunnen onderzoeksinstellingen en bedrijven sinds 2014, en tot en met 2020 een beroep doen op een budget van in totaal bijna 80 miljard euro. Het subsidieprogramma ademt resultaatgerichtheid. Dat biedt meer dan voorheen ook ondernemers de kans om…

Lees verder

Voor het eerst in bijna dertig jaar dalen de prijzen. Goederen en diensten voor consumenten zijn nu goedkoper geworden dan een jaar eerder. De inflatie in juli daalde naar min 0,3 procent, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen. Statistisch gezien is deze negatieve inflatie bijzonder, maar waarschijnlijk slechts van korte duur. De…

Lees verder

Pensioen in eigen beheer

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Wiebes van Financiën besloten tot een oplossing voor de pensioenklem waarmee directeur-grootaandeelhouders (dga’s) te maken hebben. Veel dga’s die via de bestaande regeling voor ondernemers pensioen opbouwen hebben als gevolg hiervan geld vastzitten in het eigen bedrijf, het zogenoemde ‘beklemd vermogen’.  Er komt daarom een wetsvoorstel om de…

Lees verder

Hoofddoelen Voor de periode 2017 tot en met 2020 staan twee hoofddoelen van fiscaal autobeleid voorop: een stabiele inkomstenstroom voor de overheid op basis van verdedigbare en uitvoerbare autobelastingen en een wezenlijke ondersteuning van de luchtkwaliteiten klimaatdoelen op autogebied via proportionele en goed gerichte fiscale prikkels. Om die hoofddoelen te kunnen waarmaken, ziet het kabinet…

Lees verder

ABN AMRO, ING, SNS en Van Lanschot stemmen in met een coulantere compensatieregeling voor mkb-ondernemers met rentederivaten. De banken doen op die manier mee aan het herstelkader dat een onafhankelijke commissie de afgelopen maanden heeft opgesteld. Banken moeten stevig in de buidel tasten. Als ze allemaal meedoen kost hen dat gezamenlijk zeker meer dan 1…

Lees verder

Werkgevers mogen de kosten voor huisvesting en de zorgverzekering toch inhouden op het minimumloon. De werknemer moet de werkgever hiervoor dan wel machtigen. In de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is een verbod opgenomen op inhoudingen op het minimumloon. Na kritiek op dit onderdeel kondigde minister Asscher eerder dit jaar aan dat hij een uitzondering wil…

Lees verder

Meldplicht datalekken

Zoals u wellicht al hebt gelezen is er met ingang van 1 januari 2016 een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht die een meldplicht regelt voor datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties die persoonsgegevens verwerken, datalekken moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (Voorheen College Bescherming Persoonsgegevens). Daarnaast moet dat in bepaalde…

Lees verder

Veel studenten en scholieren gaan rond de vakantieperiode aan de slag. De een zal daarbij kiezen voor een flinke vakantiebaan, terwijl de ander wellicht voorkeur heeft voor een zaterdagbaantje. Ongeacht de keuze van de betreffende student of scholier zal hij of zij in de ene maand veel uren werken en in de andere maand maar…

Lees verder