ABN AMRO, ING, SNS en Van Lanschot stemmen in met een coulantere compensatieregeling voor mkb-ondernemers met rentederivaten. De banken doen op die manier mee aan het herstelkader dat een onafhankelijke commissie de afgelopen maanden heeft opgesteld. Banken moeten stevig in de buidel tasten. Als ze allemaal meedoen kost hen dat gezamenlijk zeker meer dan 1…

Lees verder

Werkgevers mogen de kosten voor huisvesting en de zorgverzekering toch inhouden op het minimumloon. De werknemer moet de werkgever hiervoor dan wel machtigen. In de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is een verbod opgenomen op inhoudingen op het minimumloon. Na kritiek op dit onderdeel kondigde minister Asscher eerder dit jaar aan dat hij een uitzondering wil…

Lees verder

Meldplicht datalekken

Zoals u wellicht al hebt gelezen is er met ingang van 1 januari 2016 een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht die een meldplicht regelt voor datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties die persoonsgegevens verwerken, datalekken moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (Voorheen College Bescherming Persoonsgegevens). Daarnaast moet dat in bepaalde…

Lees verder

Veel studenten en scholieren gaan rond de vakantieperiode aan de slag. De een zal daarbij kiezen voor een flinke vakantiebaan, terwijl de ander wellicht voorkeur heeft voor een zaterdagbaantje. Ongeacht de keuze van de betreffende student of scholier zal hij of zij in de ene maand veel uren werken en in de andere maand maar…

Lees verder

De Provincie Friesland wil met de subsidieregeling Duurzame Transportmiddelen Friesland het broeikaseffect terugdringen, door aanschaf en de ombouw van transportmiddelen op duurzame brandstoffen te stimuleren. Vanaf 17 mei 2016 staat de subsidieregeling open. De regeling is voor zowel LNG/LBG als andere duurzame transportbrandstoffen zoals Groengas en Puur Plantaardige Olie (PPO). Per aanvrager kan er maar één aanvraag…

Lees verder

Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag gaat volgend jaar omhoog. Het kan gaan van enkele tientjes tot zo’n € 900 per jaar, afhankelijk van het inkomen van de ouders. Vooral de meeste hogere en de middeninkomens profiteren ervan, omdat de lagere inkomens nu al bijna 100% vergoed krijgen voor crèche of buitenschoolse opvang.  

Voorkom belastingrente

Verwacht u dat u inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2015 moet betalen? Zo ja, laat dan vóór 1 mei 2016 een verzoek indienen om uitreiking van een voorlopige aanslag of een herziening van een al opgelegde aanslag. Zo wordt voorkomen dat u belastingrente (IB: 4%, Vpb: 8,05%!) moet betalen. Is het verzoek binnen 4 maanden na…

Lees verder

Vanaf 1 april verandert de berekening van de loonheffing. Dit betekent dat de werknemer per maand tussen de € 3 en € 10 netto minder overhoudt dan nu. Hoe hoger het inkomen, hoe meer belasting er geheven wordt op het inkomen. De tarieven in box 2 en box 3 veranderen niet. Wijziging Vanaf 1 januari…

Lees verder

De zzp’er en zijn opdrachtgever mogen zich gaan voorbereiden op het einde van de oude vertrouwde VAR-wuo (Verklaring arbeidsrelatie – winst uit onderneming). Een aanpassing hing al jaren in de lucht. Eerst was sprake van een aanpassing naar een web module, waaruit dan een BGL (beschikking geen loonheffing) zou moeten volgen. Deze heeft echter nooit…

Lees verder

U zult al wel gelezen hebben dat de VAR per 1 mei 2016 wordt afgeschaft. Er geldt een overgangsperiode tot 1 mei 2017. Alleen in situaties waarin de opdrachtgever helemaal niets aan de nieuwe werkwijze en/of overeenkomst heeft gedaan, zal de Belastingdienst naheffen en boetes opleggen. Naast de VAR vervalt echter ook de fictieve dienstbetrekking…

Lees verder