Ondernemers die investeren in elektrische bussen, duurzame gebouwen of het efficiënter omgaan met grondstoffen kunnen in 2017 rekenen op fiscaal voordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Voor het jaar 2017 is er 137 miljoen euro beschikbaar voor ondernemers die duurzaam willen investeren. Dat blijkt uit de Milieulijst 2017 die onlangs in de…

Lees verder

Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) van een start-up zijn niet meer verplicht zichzelf een belastbaar loon te geven van € 44.000. Ze mogen zich de eerste drie jaar een wettelijk minimumloon geven. Zo blijft er meer geld over om te investeren in de onderneming. Let op! Een innovatieve startup is een bedrijf dat speur- en ontwikkelingswerk verricht en…

Lees verder

  2017 2016  Vrijstellingen schenkbelasting Kinderen  € 5.320 € 5.304 Kinderen 18-40 jaar (eenmalig)  € 25.526  € 25.449 Kinderen 18-40 jaar (eenmalig indien schenking wordt aangewend voor een dure studie)  € 53.176  € 53.016 Overige verkrijgers  € 2.129  € 2.122 Verkrijgers 18-40 jaar (eenmalig) indien schenking wordt aangewend voor de eigen woning  € 100.000  €…

Lees verder

De minister van Financiën moest eraan te pas komen, maar nu kunnen kleine ondernemers, als ze dat willen, hun rentederivatendossier eindelijk sluiten. Een meerderheid van de banken heeft ingestemd met de compensatieregeling, die de door Dijsselbloem ingestelde commissie van Drie heeft bedacht. Ondernemers met een rentederivaat tot €2,5 mln krijgen sowieso een vijfde van de…

Lees verder

Het kabinet wil meer duidelijkheid gaan geven over de omstreden nieuwe regels rond zzp’ers. Rond een half miljoen zelfstandigen krijgt medio januari een brief met extra informatie. Ook zzp-organisaties en brancheverenigingen worden geïnformeerd. Dat beloofde verantwoordelijk staatssecretaris Eric Wiebes donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. Door felle kritiek op de nieuwe zogenoemde wet…

Lees verder

Het herstelkader dat zal bepalen hoe mkb’ers worden gecompenseerd voor schade die is ontstaan door de verkoop van derivatencontracten, zal naar verwachting medio december 2016 klaar zijn. Dat meldt de Derivatencommissie, de commissie van deskundigen (Ben Knüppe, Theo Kocken en Rutger Schimmelpenninck) die door minister Dijsselbloem op advies van de AFM in maart 2016 werd…

Lees verder

Het overgangsrecht bij de nieuwe teruggaafregeling voor oninbare vorderingen wordt aangescherpt. Dit overgangsrecht geldt voor bestaande vorderingen, waarvoor op grond van de huidige btw-regels nog geen recht op teruggaaf bestaat wegens oninbaarheid. Voor deze vorderingen begint op 1 januari 2017 de 1-jaarstermijn te lopen. Dit geldt ook voor nog niet betaalde crediteuren. Onder de huidige…

Lees verder

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) gaat de fiscale aftrek voor monumentenonderhoud en die voor scholing voorlopig niet schrappen. Zij heeft dat woensdag aan de Tweede Kamer laten weten. Ze komt daarmee tegemoet aan de wens van de Kamer. Omdat de belastingaftrek voor het onderhoud van monumentale panden volgend jaar niet verdwijnt moet Bussemaker…

Lees verder

Belasting box 3

De heffing in box 3 (de zogeheten vermogensbelasting 30%) wordt per 1 januari 2017 aangepast vanwege een eerdere wetswijziging (Belastingplan 2016). Er komen drie schijven, de zogeheten vermogenscategorieën: – een belastbaar vermogen tot € 75.000; – een belastbaar vermogen tussen € 75.000 en € 975.000; – een belastbaar vermogen van meer dan € 975.001. Per…

Lees verder