Als belastingplichtigen hun aangifte verkeerd invullen door foute informatie van de Belastingtelefoon, volgt er geen boete. De Belastingdienst mag bij de beoordeling van de aangifte de fout herstellen, wat dan leidt tot een juiste aanslag. Dat benadrukte staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) woensdag na vragen hierover uit de Tweede Kamer. De Kamer wees hem op onderzoek…

Lees verder

  Op dinsdag 19 april organiseert Startersdagen.com in samenwerking met de gemeente Leeuwarden en de Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland een gratis Startersdag in de Kanselarij te Leeuwarden. Deze bevat veel informatie en kennis over beginnend ondernemerschap en is bedoeld voor oriënterende starters, starters en eigenaren van een bedrijf tot drie jaar oud. 70% van de beginnende…

Lees verder

Mensen die vinden dat ze te veel belasting hebben betaald over hun vermogen, hebben vooralsnog geen rechters aan hun kant gevonden. De Bond voor Belastingbetalers heeft met een reeks proefprocessen geprobeerd de zogeheten vermogensrendementsheffing open te breken. Dat is in eerste aanleg niet gelukt: de rechtbank in Arnhem heeft in de laatste twee zaken bepaald…

Lees verder

Een suppletieaangifte moet worden ingediend, zodra duidelijk wordt dat er te weinig of te veel btw is betaald. Heeft u te weinig btw betaald? Dan bent u belastingrente verschuldigd vanaf de eerste dag na afloop van het kalender- of boekjaar waarop die btw betrekking heeft. Dit kunt u voorkomen door de suppletieaangifte in te dienen…

Lees verder

De omzet in de groothandel is in het vierde kwartaal van 2016 met 7 procent gegroeid ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het is de grootste omzetgroei sinds 2013. De omzet van olie- en steenkoolhandelaren steeg met bijna 27 procent het hardst, mede door de gestegen olieprijs. De groothandel voor non-food consumentenartikelen is de…

Lees verder

De detailhandel heeft in 2016 1,9 procent meer omzet geboekt dan in 2015. De verkopen groeiden met 1,4 procent. Vooral supermarkten, kledingwinkels, bouwmarkten en woninginrichtingswinkels zagen hun omzet en verkopen in 2016 toenemen. De sterkste omzetgroei zat bij de webwinkels. Dit meldt het CBS in de Kwartaalmonitor detailhandel. De detailhandelsverkopen (volume) liggen in 2016 nog…

Lees verder

De omzet van de bouw steeg in 2016 met 6,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vooral bedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw zagen hun omzet stijgen. Het omzetniveau van de bouw lag nog wel zo’n 8 procent onder dat van voor de crisis in 2008. Voor 2017 zijn bouwondernemers ook positief gestemd. Veel…

Lees verder

Rabobank zal ongeveer 10.000 ondernemers aan wie ongeschikte rentederivaten zijn verkocht compenseren. Dat meldde Het Financieele Dagblad donderdag op basis van een interview met de bij Rabobank voor de compensatie verantwoordelijke programmadirecteur. Banken beloofden vorig najaar ruimhartig op te treden bij de beloofde compensatie voor ondernemers met rentederivaten. Rabobank verwacht dat dit in ongeveer 10.000…

Lees verder

Belastingen box 3 in 2017

Vanaf 2017 gelden de volgende drie schijven in box 3: Schijf 1: tot € 75.000 Schijf 2: vanaf € 75.000 tot € 975.000 Schijf 3: vanaf € 975.000 Daarnaast zijn er 2 percentages waarmee wij uw voordeel berekenen: 1,63% en 5,39%. In de eerste 2 schijven wordt uw voordeel als volgt berekend: Een deel van uw vermogen wordt…

Lees verder

Per 1 januari 2014 is een minimumpercentage van 8% ingesteld van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting. Voor wie wil voorkomen dat de Belastingdienst deze hoge rente in rekening brengt, of de termijn waarover belastingrente in rekening wordt gebracht beperken, kan het lonend zijn om kritisch te kijken naar de voorlopige aanslagen over de afgelopen jaren….

Lees verder