Net als voorgaande jaren heeft het Fiscaal Kenniscentrum in opdracht van de NBA een lijst van fiscale eindejaarstips opgesteld. Het document bevat algemene tips (onder meer btw-tips), maar ook adviezen voor ondernemers, directeur-grootaandeelhouders, werkgevers en werknemers. Download hier de Fiscale eindejaarstips 2014. Fiscale Eindejaarstips 2014 Wenst u een nadere toelichting, neem dan gerust contact op…

Lees verder

De CO2-normen voor de fiscale bijtelling van zakelijke auto’s worden per 2016 flink aangescherpt. Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën donderdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Met ingang van 2016 verdwijnt de vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting voor (semi)elektrische auto’s. Ook verdwijnen de bijtellingscategorieën van 4 en 7 procent voor…

Lees verder

Enkele wetswijzigingen die zouden worden opgenomen in de Autobrief 2.0 worden binnenkort opgenomen in een nota van wijziging bij het Belastingplan 2015. De aanpassingen betreffen vooral de bijtellingspercentages voor elektrische en (zeer) zuinige auto’s voor 2016. Deze handelwijze hangt samen met het uitstel van de Autobrief 2.0 tot medio 2015. Zonder deze nadere maatregelen zouden…

Lees verder

De minister van VWS geeft € 100.000 subsidie aan elke medisch specialist die vanaf 2015 zijn onderneming staakt en in loondienst gaat werken bij het ziekenhuis. Dit is bedoeld om de overstap naar loondienst aantrekkelijker te maken. De subsidie komt bovenop een eventuele vergoeding van het ziekenhuis. De belangrijkste voorwaarde is dat de arts nog…

Lees verder

Bent u als ondernemer op zoek naar een nieuw personeelslid. Wellicht zijn er dan financiële voordelen te behalen. Met name als u van plan bent om een medewerker in dienst die een bepaalde leeftijd heeft en/of vanuit een uitkering weer aan de slag gaat. Mobiliteitsbonus U kunt gedurende maximaal 3 jaren een korting krijgen van maximaal…

Lees verder

Gelegenheid geven tot sportbeoefening is belast met 6% btw. Er is veel discussie geweest met de Belastingdienst over de vraag wanneer hiervan sprake is. Naar aanleiding van de daaruit volgende rechtspraak is deze post (Tabel 1 b 3) inhoudelijk gewijzigd. Zo is de eis vervallen dat een gereserveerde ruimte begint en eindigt op of in…

Lees verder

Lange tijd was het onduidelijk of het verlaagde btw-tarief ook geldt voor het leiden van repetities door een vaste of ingehuurde dirigent. Als het leiden van repetities samenhangt met – en noodzakelijk is voor – optredens die door een publiek kunnen worden beluisterd of aanschouwd, dan is het 6%-tarief van toepassing. Dit is het verlossende…

Lees verder

Voor het vaststellen van het te betalen bedrag aan BPM bij de import van een gebruikte personenauto kan een belastingplichtige kiezen voor onder meer een taxatierapport. Om misbruik te voorkomen, wordt deze mogelijkheid beperkt tot voertuigen met meer dan normale gebruiksschade en voertuigen die niet voorkomen op koerslijsten. Een uitzondering geldt voor schadevoertuigen die niet…

Lees verder

De vrijgevestigde medisch specialist verliest per 1 januari 2015 zijn zelfstandig declaratierecht. Hierdoor eindigt voor hem volgens de staatssecretaris ook het fiscaal ondernemerschap. Ziekenhuizen en specialisten houden echter een keuze voor vrij beroep of loondienst. Dit staat in het Zorgakkoord dat in 2013 is gesloten. Kiest de specialist voor het vrije beroep, dan kan hij…

Lees verder

Belastingplan 2015: Gisteren hebben wij een advertentie geplaatst op social media met de titel: Miljoenennotabracadabra! Vandaag een dag na prinsjesdag wordt er in de kamer heftig gediscussieerd over de plannen. Let wel: op prinsjesdag worden slechts plannen gepresenteerd. Of de plannen uiteindelijke doorgaan moet de komende maanden blijken. Een overzicht van de hoofdpunten belastingplan 2015…

Lees verder