Bent u als ondernemer op zoek naar een nieuw personeelslid. Wellicht zijn er dan financiële voordelen te behalen. Met name als u van plan bent om een medewerker in dienst die een bepaalde leeftijd heeft en/of vanuit een uitkering weer aan de slag gaat. Mobiliteitsbonus U kunt gedurende maximaal 3 jaren een korting krijgen van maximaal…

Lees verder

Gelegenheid geven tot sportbeoefening is belast met 6% btw. Er is veel discussie geweest met de Belastingdienst over de vraag wanneer hiervan sprake is. Naar aanleiding van de daaruit volgende rechtspraak is deze post (Tabel 1 b 3) inhoudelijk gewijzigd. Zo is de eis vervallen dat een gereserveerde ruimte begint en eindigt op of in…

Lees verder

Lange tijd was het onduidelijk of het verlaagde btw-tarief ook geldt voor het leiden van repetities door een vaste of ingehuurde dirigent. Als het leiden van repetities samenhangt met – en noodzakelijk is voor – optredens die door een publiek kunnen worden beluisterd of aanschouwd, dan is het 6%-tarief van toepassing. Dit is het verlossende…

Lees verder

Voor het vaststellen van het te betalen bedrag aan BPM bij de import van een gebruikte personenauto kan een belastingplichtige kiezen voor onder meer een taxatierapport. Om misbruik te voorkomen, wordt deze mogelijkheid beperkt tot voertuigen met meer dan normale gebruiksschade en voertuigen die niet voorkomen op koerslijsten. Een uitzondering geldt voor schadevoertuigen die niet…

Lees verder

De vrijgevestigde medisch specialist verliest per 1 januari 2015 zijn zelfstandig declaratierecht. Hierdoor eindigt voor hem volgens de staatssecretaris ook het fiscaal ondernemerschap. Ziekenhuizen en specialisten houden echter een keuze voor vrij beroep of loondienst. Dit staat in het Zorgakkoord dat in 2013 is gesloten. Kiest de specialist voor het vrije beroep, dan kan hij…

Lees verder

Belastingplan 2015: Gisteren hebben wij een advertentie geplaatst op social media met de titel: Miljoenennotabracadabra! Vandaag een dag na prinsjesdag wordt er in de kamer heftig gediscussieerd over de plannen. Let wel: op prinsjesdag worden slechts plannen gepresenteerd. Of de plannen uiteindelijke doorgaan moet de komende maanden blijken. Een overzicht van de hoofdpunten belastingplan 2015…

Lees verder

U heeft nog twee weken om de buitenlandse btw over 2013 terug te vragen via de Belastingdienst. Het betreft de buitenlandse btw die btw-ondernemers in rekening gebracht hebben gekregen door ondernemers in een ander EU-land. U logt daarvoor in op een speciale website. Zodra het teruggaafverzoek is ingediend, stuurt de Belastingdienst dit verzoek binnen 15…

Lees verder

Accountants- en administratiekantoren adviseren hun cliënten elk jaar in september, nadat het UWV de parameters voor de premie Werkhervattingskas bekendmaakt, om eigenrisicodrager ZW/WGA te worden. Of om terug te keren naar het publieke bestel. Tot nu toe konden eigenrisicodragende (middel)grote werkgevers voor de ZW of WGA die wilden terugkeren naar het publieke bestel de bestaande…

Lees verder

In het kader van hun estate planning kiezen ouders er soms voor te schenken aan hun kinderen. In het ‘Belastingplan 2014’ zijn twee maatregelen opgenomen met betrekking tot schenkingen. De eerste maatregel ziet op een technische aanpassing van de Successiewet 1956 waardoor ook schenkingen door ouders aan kinderen in de leeftijd van 18 tot 40…

Lees verder

BTW en ZZP-ers in de zorg

Lange tijd was onzeker hoe de diensten verricht door zzp-ers in de zorg moeten worden behandeld. De fiscus stelde zich op het standpunt dat deze diensten belast zijn met btw, terwijl in de praktijk werd verdedigd dat de btw-vrijstelling voor medische diensten van toepassing is. In twee arresten van 13 juni 2014 heeft de Hoge…

Lees verder