Voor het vaststellen van het te betalen bedrag aan BPM bij de import van een gebruikte personenauto kan een belastingplichtige kiezen voor onder meer een taxatierapport. Om misbruik te voorkomen, wordt deze mogelijkheid beperkt tot voertuigen met meer dan normale gebruiksschade en voertuigen die niet voorkomen op koerslijsten. Een uitzondering geldt voor schadevoertuigen die niet…

Lees verder

De vrijgevestigde medisch specialist verliest per 1 januari 2015 zijn zelfstandig declaratierecht. Hierdoor eindigt voor hem volgens de staatssecretaris ook het fiscaal ondernemerschap. Ziekenhuizen en specialisten houden echter een keuze voor vrij beroep of loondienst. Dit staat in het Zorgakkoord dat in 2013 is gesloten. Kiest de specialist voor het vrije beroep, dan kan hij…

Lees verder

Belastingplan 2015: Gisteren hebben wij een advertentie geplaatst op social media met de titel: Miljoenennotabracadabra! Vandaag een dag na prinsjesdag wordt er in de kamer heftig gediscussieerd over de plannen. Let wel: op prinsjesdag worden slechts plannen gepresenteerd. Of de plannen uiteindelijke doorgaan moet de komende maanden blijken. Een overzicht van de hoofdpunten belastingplan 2015…

Lees verder

U heeft nog twee weken om de buitenlandse btw over 2013 terug te vragen via de Belastingdienst. Het betreft de buitenlandse btw die btw-ondernemers in rekening gebracht hebben gekregen door ondernemers in een ander EU-land. U logt daarvoor in op een speciale website. Zodra het teruggaafverzoek is ingediend, stuurt de Belastingdienst dit verzoek binnen 15…

Lees verder

Accountants- en administratiekantoren adviseren hun cliënten elk jaar in september, nadat het UWV de parameters voor de premie Werkhervattingskas bekendmaakt, om eigenrisicodrager ZW/WGA te worden. Of om terug te keren naar het publieke bestel. Tot nu toe konden eigenrisicodragende (middel)grote werkgevers voor de ZW of WGA die wilden terugkeren naar het publieke bestel de bestaande…

Lees verder

In het kader van hun estate planning kiezen ouders er soms voor te schenken aan hun kinderen. In het ‘Belastingplan 2014’ zijn twee maatregelen opgenomen met betrekking tot schenkingen. De eerste maatregel ziet op een technische aanpassing van de Successiewet 1956 waardoor ook schenkingen door ouders aan kinderen in de leeftijd van 18 tot 40…

Lees verder

BTW en ZZP-ers in de zorg

Lange tijd was onzeker hoe de diensten verricht door zzp-ers in de zorg moeten worden behandeld. De fiscus stelde zich op het standpunt dat deze diensten belast zijn met btw, terwijl in de praktijk werd verdedigd dat de btw-vrijstelling voor medische diensten van toepassing is. In twee arresten van 13 juni 2014 heeft de Hoge…

Lees verder

Sinds kort beschikken wij over nieuwe managementinformatie software die op eenvoudige wijze uw cijfers uit de financiële administratie omzet naar goed leesbare grafieken en overzichten! Wij kunnen in principe met alle soorten en merken boekhoudsoftware werken. Voor tussentijdse rapportage is het wel belangrijk dat uw financiële administratie periodiek wordt bijgewerkt en up to date is….

Lees verder

De langverwachte brief over de WKR van staatssecretaris Wiebes is er dan eindelijk. In deze brief kondigt de staatssecretaris een aantal zaken aan: Invoering van de WKR per 1 januari is definitief, er komt geen nieuw uitstel meer Beperkte introductie van het noodzakelijkheidscriterium Jaarlijks afrekenen Concernregeling Vrijstelling voor branche-eigen producten Het onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen…

Lees verder

Subsidie onderwijs

Met ingang van 1 januari 2014 is er een nieuwe subsidieregeling voor onderwijskosten, de Subsidieregeling Praktijkleren. De nieuwe regeling richt zich met name op: kwetsbare groepen in de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem vormt; op studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel; op wetenschappelijk personeel dat…

Lees verder